• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Когда можно составлять сводную налоговую накладную для поставок по договору комиссии

30.08.2018 216 0 0


Посреднические договоры, в т. ч. Договор комиссии
Когда и как составляется сводная НН
Несколько оплат, несколько поставок: как оформлять НН


Если операции по поставке (передаче) товаров в рамках договора комиссии имеют ритмический характер (то есть осуществляются одному контрагенту-комиссионеру не менее двух раз в месяц), то поставщик таких товаров - комитент может составить не позднее последнего дня месяца, в котором осуществлены следующие поставки, сводную налоговую накладную с учетом всего объема поставок товаров такому комиссионеру за такой месяц (в случае, если такой комиссионер является плательщиком НДС).


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.08.2018 р. № 3634/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання зведених податкових накладних за операціями з передачі продукції в межах договору комісії та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважаються, зокрема, передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 ПКУ).

Згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;

покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей пункту 201.4 статті 201 ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Отже, якщо операції з постачання (передачі) товарів у межах договору комісії мають ритмічний характер (тобто здійснюються одному контрагенту-комісіонеру не менше двох разів на місяць), то постачальник таких товарів-комітент може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням усього обсягу постачання товарів такому комісіонеру за такий місяць (у разі, якщо такий комісіонер є платником ПДВ).

Періодичність складання податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента-комісіонера, у тому числі і зведених податкових накладних за операціями з постачання (передачі) товарів у межах договору комісії, які мають ритмічний характер, може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким контрагентом. У цьому випадку постачальник-комітент може протягом місяця відповідно до умов договору скласти декілька зведених податкових накладних на такого контрагента-комісіонера.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы

Благодарим за регистрацию на сайте Uteka.ua. Для подтверждения вашего e-mail адреса вам на почту было отправлено письмо. Пожалуйста, перейдите по ссылке указанной в письме.
Когда можно составлять сводную налоговую накладную для поставок по договору комиссии