Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Решение о премировании председателей РГА должно приниматься по согласованию с ОГА

12.09.2018 570 0 0

До внесения изменений в Постановление № 304 решение о выплате и конкретный размер надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность труда, премии, материальной помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов председателю районной государственной администрации может приниматься по согласованию с председателем соответствующей областной государственной администрации, а заместителям - по согласованию с председателем соответствующей местной администрации в пределах утвержденного фонда оплаты труда.МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.08.2018 р. № 146/0/103-18

Щодо необхідності погодження виплат головам держадміністрацій

Департаментом заробітної плати та умов праці розглянуто запит <...> щодо процедури погодження надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань голові облдержадміністрації та головам райдержадміністрації та їх заступникам відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» (далі - постанова № 304), і в межах компетенції повідомляється.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 р. № 931 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 та від 18 січня 2017 р. № 15» було врегульовано питання оплати праці голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників відповідно до їхнього нового статусу.

Відповідно до пунктів 2 і 3 постанови № 304 керівним працівникам виплачуються: надбавки за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону, але не більше 50 відсотків посадового окладу, та за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу, премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу, матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, також керівним працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в порядку, установленому керівником відповідного органу, в межах затвердженого фонду оплати праці (пункт 4 постанови № 304).

Однак згідно з позицією Національного агентства з питань запобігання корупції пункт 4 постанови № 304 містить положення, що сприяє або може сприяти вчиненню правопорушень, пов'язаних з корупцією (корупціогенний фактор), а саме створює умови для виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», під час самостійного встановлення собі відповідних грошових виплат.

У зв'язку з цим Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304», який подано на розгляд уряду.

Враховуючи вищезазначене, на нашу думку, до внесення змін у постанову № 304 рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань голові районної державної адміністрації може прийматися за погодженням з головою відповідної обласної державної адміністрації, а заступникам - за погодженням з головою відповідної місцевої адміністрації в межах затвердженого фонду оплати праці.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз'яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм. 

Директор Департаменту 

О. Товстенко

Комментарии к материалу

Лучшие материалы