Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Реквизиты в РКО

Редакция

14.05.2018 1125 0 0

Приходный кассовый ордер (ПКО), расходный кассовый ордер (РКО) и расходные ведомости бухгалтер заполняет любым способом, который обеспечивает надлежащее хранение этих записей в течение установленного для хранения документов срока. В кассовых ордерах он указывает основание для их составления и перечисляет приложенные к ним документы.

Реквизит РКО «Выдать», в котором отмечают ФИО лица, которому выдали наличные из кассы, заполнять обязательно


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.05.2018 р. № 2026/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо заповнення реквізитів видаткового касового ордеру.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148, розроблено відповідно до Закону України «Про Національний банк України» (далі - Положення №148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб’єкти господарювання), фізичними особами.

Пунктом 32 розділу III Положення №148 зазначено, що прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером (відповідальною особою установи / підприємства, на яку покладено обов’язок з оформлення цих документів) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання.

Виправлення у касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

Реквізити у видатковому ордері «Одержав», «Дата», «Сума», «Підпис одержувача», дані документа, що засвідчує особу отримувача (які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)) та в прибутковому ордері «Прийнято від» не заповнюються у касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою / підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити у касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.

Враховуючи викладене, ДФС вважає, що відповідно до п. 32 розділу III Положення №148 реквізит видаткового касового ордеру «Видати», у якому зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано готівку з каси має бути заповнений обов’язково.

Окрім того, ДФС пропонує звернутись до Національного банку України, як до розробника Положення №148, для отримання роз’яснення з порушених питань.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы