• Быстрый поиск надежных решений
  и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Приобретение «антикоронавирусних» товаров

08.10.2020 79 0 0

Если вышеуказанные товары соответствуют названиям товаров, указанных в главах «ДЗ» и «МВ» Перечня № 224, а также требованиям, установленным Законом № 1645 (для дезинфицирующих средств), либо определенным постановлением № 224 (для медицинских изделий), то операции по поставке на таможенной территории Украины таких товаров, включенных в Перечень № 224, освобождаются от налогообложения НДС, начиная с 17.03.2020 г. и до последнего числа месяца, в котором завершается действие карантина.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.09.2020 р. № 3740/ІПК/99-00-05-06-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування положень пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платником податку було придбано для власних потреб товари, необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID – 19), зокрема, маски захисні марлеві, рукавиці трикотажні, рукавиці поліетиленові, окуляри захисні прозорі, засіб дезінфікуючий для рук.

Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Відповідно до підпунктів «а» і «в» пункту 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу, а також операції з ввезення товарів на митну територію України.

Постачання товарів  – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 540) викладено в новій редакції пункт 71 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Згідно з пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу (з урахуванням внесених змін) від оподаткування податком на додану вартість звільняються такі операції:

 • з ввезення на митну територію України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;
 • з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, положення пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ та положення статті 199 розділу V ПКУ не застосовуються щодо таких операцій.

Норми пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу застосовуються до операцій, здійснених в період, починаючи з 17 березня 2020 року, і до останнього числа місяця,  в якому завершується дія  карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224 та доповнено окремими товарними позиціями постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року № 271 (далі – Перелік № 224, Постанова № 271).

Режим звільнення від оподаткування застосовується:

 • з 17 березня 2020 року до операцій з постачання товарних позицій, включених до Переліку № 224 (в редакції, до внесення доповнень Постановою № 271);
 • з 15 квітня 2020 року до операцій з постачання всіх товарних позицій, включених до Переліку № 224, в тому числі з урахуванням Постанови № 271.

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, застосовується на усіх етапах постачання товарів, що включені до Переліку № 224 та відповідають вимогам, визначеним у Переліку № 224, незалежно від дати їх виробництва та походження (вітчизняного виробництва чи ввезених на митну територію України), а також незалежно від статусу покупця таких товарів чи форми власності.

Для цілей Переліку № 224:

медичні вироби означають медичні вироби, активні медичні вироби у значенні, наведеному в Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048);

термін «засоби індивідуального захисту» вживається у значенні, наведеному в Технічному регламенті засобів індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761 (Офіційний вісник України, 2008 року, № 66, ст. 2216), або Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 року, № 82, ст. 3046);

дезінфекційні засоби у значенні, наведеному в Законі України від 06 квітня 2000 р. №1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб», які зареєстровані відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 908, із змінами та доповненнями.

До розділу «Дезінфекційні засоби, антисептики та обладнання для проведення дезінфекції, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Переліку № 224 (далі – Розділ «ДЗ»), зокрема включено дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри (за кодом згідно з УКТЗЕД 3808).

До розділу «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Переліку № 224 (далі – Розділ «МВ»), зокрема включено засоби індивідуального захисту:

 • медична марля (за кодом згідно з УКТЗЕД 3005);
 • медична маска, респіратор FFP2 або FFP3, маски, не оснащені змінними фільтрами (за кодом згідно з УКТЗЕД 6307);
 • рукавички медичні стерильні або не стерильні (за кодом згідно з УКТЗЕД 3926, 4015);
 • рукавички кольчужні (кевларові) підвищеного ризику (за кодом згідно з УКТЗЕД 6116)
 • захисні окуляри (за кодом згідно УКТ ЗЕД 9004).

Згідно з примітками до Переліку № 224  коди згідно з УКТ ЗЕД наводяться у Переліку № 224  довідково. Основною підставою для звільнення від оподаткування ПДВ та від сплати ввізного мита товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені у Переліку № 224.

Таким чином, якщо товари, про які йдеться у зверненні, відповідають назвам товарів, зазначених у Розділах «ДЗ» та «МВ» Переліку № 224, а також вимогам, встановленим Законом № 1645 (для дезінфекційних засобів), або визначеним постановою № 224 (для медичних виробів), то операції з постачання на митній території України таких товарів, включених до Переліку № 224, звільняються від оподаткування ПДВ, починаючи з 17 березня 2020 року і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину.

Звільнення від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ застосовується до операцій з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), які включені до Переліку № 224.

При цьому для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ мають відповідати вимогам, визначеним у примітках до Переліку № 224.

Врегулювання питань господарських правовідносин між підприємствами не належить до сфери компетенції ДПС.

Пунктом 44.1 статті 44 розділу II Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы