• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Предоставление услуг по администрированию горючего

Новое

30.06.2020 15 0 0

Если предприятие в течение срока лизинга транспортных средств будет предоставлять только услугу администрирования горючего своим клиентам-лизингополучателям (в частности, предоставлять топливные карты для заправки транспортного средства горючим, осуществлять контроль и ведение учета горючего, не совершать дальнейшую реализацию горючего субъектам хозяйствования розничной и/или оптовой торговли и/или иным лицам), при этом не осуществлять оптовую и  ли розничную торговлю горючим, необходимость получения компанией лицензий на осуществление оптовой и/или розничной торговли горючим отсутствует.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.06.2020 р. № 2412/6/99-00-09-03-01-06/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення [...] про надання індивідуальної податкової консультації на отримання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо необхідності / відсутності необхідності реєстрації платником акцизного податку з  реалізації пального та отримання ліцензії на торгівлю пальним.

У зверненні зазначено, що Компанія не є платником акцизного податку з реалізації пального, не складає та не реєструє акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних, у Компанії відсутні ліцензії на зберігання чи торгівлю пальним.

Основною діяльністю Компанії є надання в оренду (оперативний лізинг) лізингоодержувачам (далі - Клієнт) автомобілів та легкових транспортних засобів.

Транспортні засоби знаходяться у власності компанії та продовжують обліковуватись як основні засоби. Разом з передачею в лізинг транспортних засобів, Компанія надає послуги з адміністрування транспортних засобів та прагне розширити перелік таких послуг з адміністрування, включивши послуги адміністрування пального, що належить Компанії, для Клієнтів на строк лізингу за договорами лізингу.

Компанія планує надавати клієнтам послуги з адміністрування пального шляхом надання паливної картки для заправки транспортних засобів пальним, обслуговування вказаних карток протягом дії лізингового договору, здійснення контролю та ведення обліку пального.

Компанією укладено договори з постачальником пального на поставку пального партіями з використанням паливних карток. Відповідно до умов договорів постачальник зобов’язується передати Компанії або належному користувачу / Довіреній особі пальне з використання паливних карток.

Пальне постачається для виробничого споживання Компанії.

Довірена особа - будь-яка особа, якій Компанія передала паливні картки і тим самим уповноважила її на вчинення дій по отриманню пального від імені та за рахунок Компанії.

Паливна картка є власністю постачальника пального та передається Компанії у тимчасове користування. Паливна картка не є платіжним засобом, це технічний засіб, який дозволяє її пред’явнику фактично отримати на АЗС пальне.

Компанія планує здійснювати придбання пального для виконання зобов’язань за лізинговими договорами щодо надання послуг з адміністрування пального без зберігання, фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального, подальшої його реалізації чи будь-яких інших дій з пальним. Право власності на пальне переходить Компанії від постачальника в момент заправки орендованого транспортного засобу на АЗС постачальника та не переходить далі Клієнту.

Компанія не має власних чи орендованих АЗС чи інших приміщень для зберігання пального з метою його передачі (відпуску, відвантаження), чи з метою оптової чи роздрібної торгівлі.

У Компанії з Клієнтами не укладено та не буде укладено договорів на поставку пального, паливних талонів чи паливних карток.

Паливні картки передаються в користування по акту та мають бути повернуті Компанії після закінчення строку лізингу транспортного засобу.

Компанія не буде здійснювати фізичну передачу пального, лише буде одноразово передавати (не реалізовувати) Клієнту паливну картку, що належить постачальнику пального, та яка лише надає право Клієнту отримати пальне, передача паливної картки не засвідчує передачу пального.

Така паливна картка використовуватиметься протягом усього строку лізингу.

Питання 1.

Чи вважається Компанія компанією, що реалізує пальне та чи повинна Компанія реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального, зважаючи на те, що Компанія надає послугу адміністрування належного їй пального своїм Клієнтам - лізингоодержувачам протягом строку лізингу транспортних засобів шляхом надання паливної картки для заправки транспортного засобу пальним, здійснення контролю та ведення обліку пального та не здійснює реалізації пального у розумінні п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу?

Згідно з п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку є, зокрема, але не виключно, особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), постійне представництво, які реалізують пальне.

Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового (п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу).

Відповідно до п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу реалізація пального - це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:

  • до акцизного складу;
  • до акцизного складу пересувного;
  • для власного споживання чи промислової переробки;
  • будь-яким іншим особам.

Отже, у випадку, якщо Компанія працює та планує працювати за схемою, яка описана у зверненні, тобто не здійснює та не буде здійснювати операції, які в розумінні п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є реалізацією пального (операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального), відповідно вона не є платником акцизного податку з реалізації пального, тому обов’язок реєструватись згідно з п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку з реалізації пального у Компанії відсутній.

Питання 2.

Чи повинна Компанія отримувати ліцензію на торгівлю пальним, зважаючи на те, що Компанія надає послугу адміністрування належного їй пального своїм Клієнтам - лізингоодержувачам протягом строку лізингу транспортних засобів шляхом надання паливної картки для заправки транспортного засобу пальним, здійснення контролю та ведення обліку пального та не здійснює подальшої реалізації пального суб’єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам?

Відповідно до ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі - Закон №481):

  • оптова торгівля пальним - це діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб'єктам господарювання (у тому числі Іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам;
  • роздрібна торгівля пальним - це діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції/газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки та/або реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів.

Згідно зі ст. 15 Закону № 481:

  • рібна торгівля пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Отже, якщо Компанія планує працювати за схемою, описаною у зверненні, тобто протягом строку лізингу транспортних засобів надавати тільки послугу адміністрування пального своїм Клієнтам - лізингоодержувачам (а саме, надавати паливні картки для заправки транспортного засобу пальним, здійснювати контроль та ведення обліку пального, не здійснювати подальшу реалізацію пального суб’єктам господарювання роздрібної та/ оптової торгівлі та/або іншим особам), при цьому не здійснювати оптову та / або роздрібну торгівлю пальним, необхідність отримання Компанією ліцензій на здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі пальним відсутня.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы