Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Передача недвижимости в безвозмездное пользование

17.08.2020 513 0 0

Передача имущества в безвозмездное пользование отвечает определению «ссуда». Ссуда - это договор, по которому одна сторона (заимодавец) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (пользователю) вещь для пользования в течение установленного срока (ст. 827 ГКУ).


ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 22.07.2020 р. № 2989/ІПК/20-40-04-03-20

Головне управління ДПС у Харківській області на звернення Товариства щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (далі - Податок), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство повідомило, що має у власності ряд нежитлових об’єктів, визначених Товариством як «Будівлі промисловості та склади» (код 125) ДК 018-2000, частину яких передало в довгострокове безоплатне користування (без набуття права власності) Дочірньому підприємству, яке згідно з основним КВЕД 28.29 здійснює виробництво інших машин і устаткування загального призначення.

При цьому основним видом діяльності Товариства є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (КВЕД 72.19), також Товариство здійснює діяльність щодо ремонту і технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення (КВЕД 33.12), установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20), яка класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010.

Товариство має намір з’ясувати питання щодо оподаткування Податком вищезазначених нежитлових об’єктів з урахуванням викладених обставин.

1. Платниками Податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Кодексу).

При цьому підпунктом «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу передбачено звільнення від оподаткування будівель промисловості, віднесених до групи «Будівлі промисловості та склади» (код 125) ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Однак застосування пункту «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу можливе у разі дотримання двох обов’язкових умов: наявність будівель промисловості та їх перебування у власності промислових підприємств.

Зазначена позиція була визначена Верховним Судом України (постанови від 15 травня 2018 року по справі № 806/2461/17, від 15 травня 2018 року по справі № 806/2676/17, від 11 грудня 2018 року № 819/314/18).

Зважаючи що Товариство не належить до промислових підприємств'(в значенні КВЕД), то приналежні йому будівлі є об’єктом оподаткування Податком не залежно від способу їх використання.

2. Передача майна в безоплатне користування відповідає визначенню «позичка». Позичка - це договір, за яким одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку (ст. 827 Цивільного кодексу України).

Оскільки норми Кодексу не містять преференції щодо звільнення від оподаткування Податком об’єктів нерухомості промислового призначення, переданих у платне або безоплатне користування промисловим підприємствам, будівлі Товариства є об’єктом оподаткування Податком не залежно від факту передачі їх у користування.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Комментарии к материалу

Лучшие материалы