Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Отражение в фискальных кассовых чеках РРО скругленных сумм

19.02.2020 581 0 0

При осуществлении операций по поставке товаров/услуг плательщик налога обязан на дату, определенную в соответствии со статьей 187 раздела V Кодекса, составить налоговую накладную, в которой указать сумму НДС, определенную исходя из базы налогообложения НДС, установленной пунктом 188.1 статьи 188 раздела V Кодекса без учета закруглений, и составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в ЕРНН в установленные Кодекса сроки.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.02.2020 р. № 609/6/99-00-05-04-01-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула лист ТОВ «...» від .... щодо податкової консультації з питань відображення у фіскальних касових чеках реєстратора розрахункових операцій заокруглених сум у зв’язку із вилученням із обігу монет дрібних номіналів, проте не зазначено практичної необхідності такої консультації, і надає індивідуальну податкову консультацію.

Згідно з пунктом 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Таким чином, суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку наступним чином:

  • після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 фіскального чеку додати нові рядки «Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення» та «заокруглена знижка/заокруглена надбавка»;
  • в рядку 8 фіскального чеку «СУМА» зазначати «Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення». Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.

При цьому, до підсумку розрахункових операцій z-звіту та х-звіту відповідно до пунктів 15 та 17 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 №199 (зі змінами), має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 15.03.2018 № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів» (далі - Постанова № 25) під заокругленням (округленням) слід розуміти математичну операцію, яка полягає в заміні числа в бік збільшення або зменшення з відповідною точністю. При цьому, заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.

Якщо програмне забезпечення реєстратора розрахункових операцій не передбачає внесення додаткових рядків у фіскальний чек, радимо звернутися із цього питання до центру сервісного обслуговування або виробника такого реєстратора розрахункових операцій.

Додатково зазначаємо, що Постанова № 25 набрала чинності більше року назад ще з 01 липня 2018 року, тобто у суб’єктів господарювання, центрів сервісного обслуговування та виробників реєстраторів розрахункових операцій було достатньо часу для вжиття відповідних заходів з метою виконання вимог чинного законодавства в частині заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари.

При заокругленні сум у чеках, суб’єкту господарювання, слід враховувати максимальні ціни реалізації на тютюнові вироби та мінімальні ціни реалізації на алкогольні напої.

Отже, у випадку реалізації тільки тих товарів, у яких потрібно дотримуватись мінімальних чи максимальних роздрібних цін реалізації, ціну реалізації, що відображається у касовому чеку, необхідно регулювати «знижкою» або «надбавкою» на товар.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Пунктом 188.1 статті 188 розділу V Кодексу встановлено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

База оподаткування ПДВ тієї чи іншої операції з постачання товарів/послуг визначається у порядку, передбаченому статтею 188 розділу V Кодексу, та обраховується шляхом множення кількості (об’єму, обсягу) поставлених товарів/послуг на їх ціну (без ПДВ). При цьому нормами Кодексу не передбачено врахування будь-яких заокруглень, здійснених платником податку при розрахунках з покупцями, при визначенні бази оподаткування ПДВ.

Правила формування податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено статтями 187 і 201 розділу V Кодексу. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.

Враховуючи викладене, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку зобов’язаний на дату, визначену відповідно до статті 187 розділу V Кодексу, скласти податкову накладну, в якій вказати суму ПДВ, визначену, виходячи із бази оподаткування ПДВ, встановленої пунктом 188.1 статті 188 розділу V Кодексу без урахування заокруглень, та скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН у встановлені Кодексу терміни.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено різниці для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями, пов’язаними із заокругленням копійок при покупці товарів.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Отже, з питання відображення в бухгалтерському обліку доходів/витрат при заокругленні копійок під час покупки товарів доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы