• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Отчисления в госбюджета части чистой прибыли за первое полугодие 2020

22.06.2020 186 0 0

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2020 плательщики части чистой прибыли (дохода) должны подать в контролирующие органы Расчет с применением нормативов отчисления части чистой прибыли (дохода), установленных с учетом положений постановления № 349.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.06.2020 р. № 2315/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку та періоду відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) у розмірі 80 відсотків та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (даЛі - Кодекс) у редакції, чинній з 23.05.2020, повідомляє.

Порядок та розмір відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями визначено у Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02. 2011 № 138 (далі - Порядок).

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 349 «Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями» (далі - Постанова № 349) внесені- зміни до Порядку, які набули чинності 13.05.2020.

Так, відповідно до п. 1 Порядку (в редакції Постанови № 349) частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, за результатами фінансово-господарської діяльності починаючи з 1 січня 2019 р. у розмірі 90 відсотків, з 1 січня 2020 р. - у розмірі 80 відсотків.

Отже, державні унітарні підприємства та їх об'єднання розраховують частину чистого прибутку (доходу) за підсумками фінансово-господарської діяльності починаючи з І -кварталу 2020 року у розмірі 80 відс. незалежно від обсягу чистого прибутку підприємства, отриманого за відповідний звітний період, та сплачують його у встановлений термін.

Відповідно до ст. 46 Кодексу розрахунки (у тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.

Згідно з п. 49.19 ст. 49 Кодексу для платників частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні:

  • квартал, півріччя, три квартали, рік.

При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені пунктом 49.18.2 статті 49 цього Кодексу (крім платників, визначених підпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу).

Підпунктом 49.18.2 п. 19.18 ст. 49 Кодексу визначено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом (п. 57.1. ст. 57 Кодексу).

За підсумками фінансово-господарської діяльності за І квартал 2020 року граничний строк подачі платниками податкової декларації з податку на прибуток підприємств та Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю припадає’ на 12 травня, строк сплати - на 20 травня цього року.

Отже, платники частини чистого прибутку (доходу) за підсумками фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2020 року повинні подати до контролюючих органів Розрахунок із застосуванням нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу), встановлених з урахуванням положень Постанови № 349.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы