Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Основания проведения проверок хоздеятельности Нацполіцією

Редакция

18.11.2016 1150 0 0

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ

ЛИСТ

від 03.06.2016 р. N 5211/39/03-2016

У Департаменті захисту економіки Національної поліції України розглянуто листи стосовно надання інформації про порядок отримання відомостей працівниками поліції від суб'єктів господарювання, а також підстави проведення перевірок їх господарської діяльності.

Повідомляємо, що Закон України від 20.12.90 р. N 565-XII "Про міліцію", про застосування окремих положень якого запитується в листі, втратив чинність з моменту набрання чинності Законом України від 02.07.2015 р. N 580-VIII "Про Національну поліцію".

Стосовно порядку збирання та отримання працівниками поліції відомостей від суб'єктів господарювання інформуємо, що вказане питання врегульовано Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України), Законами України "Про Національну поліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", а також іншими нормативно-правовими актами.

Зокрема, відповідно до пп. 2 п. 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 877, Національна поліція для виконання покладених завдань має право на отримання інформації, документів і матеріалів від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності в установленому законодавством порядку.

Повідомляємо також, що згідно зі ст. 41 ("Оперативні підрозділи") КПК України під час досудового розслідування кримінальних правопорушень за письмовим дорученням слідчого поліцейські оперативних підрозділів Національної поліції України користуються повноваженнями слідчого, однак не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою.

Питання щодо порядку тимчасового доступу до документів врегульовано гл. 15 ("Тимчасовий доступ до речей і документів") КПК України, відповідно до положень якої тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. При цьому ст. 165 ("Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів") КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як їх володілець, зобов'язана надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі, тобто слідчому чи працівникові оперативного підрозділу, якщо він діє за дорученням слідчого.

Ураховуючи викладене, питання щодо правомірності направлення відповідних запитів на отримання інформації, документів і матеріалів, а також доступу до них може бути розглянуто в кожному конкретному випадку окремо.

Щодо проведення перевірок суб'єктів господарювання працівниками поліції повідомляємо, що згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог п. 3 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" у 2015, 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік здійснюються контролюючими органами виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, крім випадків, визначених законом.

Повноваження контролюючих органів та їх перелік визначено Законом України від 05.04.2007 р. N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Указом Президента України від 23.07.98 р. N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності".

Оскільки Національна поліція відноситься до правоохоронних, а не контролюючих органів, її працівники перевірок суб'єктів господарювання не проводять, а здійснюють виключно оперативно-розшукові заходи за оперативно-розшуковими справами, слідчі (розшукові) дії в кримінальних провадженнях стосовно посадових осіб таких суб'єктів, а також уживають заходів з метою виявлення та припинення адміністративних правопорушень.

Водночас інформуємо, що питання правомірності здійснення працівниками поліції зазначених вище заходів може бути розглянуто в кожному конкретному випадку керівництвом Національної поліції, судом чи прокуратурою.

 

Комментарии к материалу

Лучшие материалы