Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Ошибки в ведомостях 4ДФ. Алгоритм действий плательщика по их исправлению

18.08.2023 197 0 0

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, обращает внимание, что корректировка поданных и принятых Налоговых расчетов сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса ( в дальнейшем – Налоговый расчет), производятся на основании самостоятельно выявленных плательщиком ошибок и сообщений об ошибках, выявленных контролирующим органом (с учетом требований раздела V «Порядок проведения корректировок» Порядка *)

Информация из «Сообщения о допущенных ошибках в сведениях о суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора по форме 4ДФ» (далее – Сообщение), которые формируются автоматически (по коду формы J1490504) и направляются плательщику в электронном виде может использоваться плательщиками для заполнения «Отчетного нового» и «Уточняющего» Налоговых расчетов.

Ознакомиться с содержанием Сообщения (в т.ч. с полным перечнем кодов ошибок) можно как в системе «Электронный кабинет» (Просмотр отчетности-сообщения (Квитанция) (https://cabinet.tax.gov.ua/login), так и в программном обеспечении «М.Е.Doc» (Главное меню-Справки государственных органов-Информационная справка-выбрать период: последний месяц соответствующего квартала-Сообщения о допущенных ошибках за соответствующий квартал).

Список типичных кодов ошибок, допущенных при заполнении Ведомостей ***налогового расчета и алгоритм действий плательщика по их исправлению (приводится на языке оригинала):

Код  

Опис помилки 

Дії щодо виправлення

1

запис не завантажений, оскільки за даний період вже був раніше завантажений запис з повним співпадінням полів: РНОКПП, суми доходів, суми податку, суми військового збору, ознака доходу та пільги, дати прийняття та звільнення з роботи;  

інформація про помилку надається до відома та не потребує виправлення.  

2

податковий номер особи або реєстрацію за серією (за наявності) та номером паспорту особи, про яку надається інформація в 4ДФ, закрито у зв’язку з надходженням відомостей про смерть особи з Державного реєстру актів цивільного стану;  

інформація про помилку потребує перевірки (у разі якщо дата смерті в межах звітного періоду, то інформація надається до відома).  

3

номер зазначений у графі «РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта» – не є РНОКПП з ДРФО/ фізична особа з вказаними номером паспорта у вигляді картки на обліку в окремому реєстрі ДРФО не перебуває**;  

перевірити правильність внесення інформації або наявність підтвердження того, що особа перебуває на обліку за номером паспорта (наявність слова «відмова» у паспорті у вигляді картки), за результатами провести коригування відповідно розділу V Порядку*  

4

особа з вказаними серією та номером паспорта на обліку в окремому реєстрі ДРФО не перебуває**;  

перевірити правильність внесення інформації або підтвердження того, що особа перебуває на обліку за серією та номером паспорта (наявність відмітки у паспорті з датою взяття на облік починаючи з 01.01.2011 – згідно норм ПКУ) – за результатами провести коригування відповідно до розділу V Порядку*  

5

інформація з графи «РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта», містить заборонений символ - запис забраковано**;  

перевірити правильність внесення інформації та провести коригування відповідно до розділу V Порядку*.  

6

запис містить в одному або декількох полях суми, які дорівнюють реєстраційному номеру облікової картки;  

перевірити правильність внесення інформації та провести коригування відповідно до розділу V Порядку*.  

7

дата прийняття на роботу перевищує дату звільнення; дата прийняття на роботу не відповідає звітному періоду; дата звільнення до 01.01.1998 року.  

перевірити правильність внесення інформації, провести коригування відповідно до розділу V Порядку*.  

8

невірна ознака доходу;  

провести коригування відповідно до розділу V Порядку*. Довідник ознак доходів фізичних осіб Додаток 2 до Порядку*.  

9

інформація потребує перевірки! По фізичній особі за вказаний період подано два записи з співпадаючими реквізитами РНОКПП, суми доходів, суми податку, суми військового збору, ознака доходу та пільги, дати прийняття та звільнення з роботи та з різними значеннями реквізиту Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням податкового агента або відокремленого підрозділу 

перевірити чи дійсно фізична особа отримувала однакові виплати від різних відокремлених підрозділів, якщо інформація по одному з відокремлених підрозділів подана помилково, провести коригування шляхом подання уточнюючого Податкового розрахунку з додатком за ф.4ДФ за вказаний період  

* Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку, затверджений Наказом МФУ від 13.01.2015 №4 (зі змінами і доповненнями).

** РНОКПП - Реєстраційний номер облікової картки платника податків; ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб. 

*** Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» – додаток 4 до Податкового розрахунку.

Додатково наголошуємо, що у разі самостійного виправлення помилок протягом 30 календарних днів, відповідно до п. 119.3 ст. 119 Податкового кодексу України, штрафні санкції не застосовуються!

При цьому зазначаємо, що відповідно до п. 1.6 протоколу апаратної наради ДПС від 23.12.2022 № 4-п, проєкт даної теми надіслано до ДПС України листом від 31.07.2023 № 2373/8/35-00-50-24 для розгляду та погодження її змісту.

https://nvp.tax.gov.ua

Комментарии к материалу

Лучшие материалы