• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

О заполнении формы № 1дф при применении коэффициента, предусмотренного п. 164.5 НК

15.01.2019 401 0 1

Базой обложения военным сбором является стоимость дохода в неденежной форме, рассчитанная по обычным ценам, правила определения которых установлены Кодексом, и которая отражается в строке «Военный сбор» раздела II налогового расчета по ф. № 1ДФ без учета коэффициента, определенного п. 164.5 ст. 164 раздела IV Кодекса.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 05.12.18 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15
 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» від 06.11.18 р. № 1035/0058ВБК (вх. ДФС від 06.11.18 р. № 59427/6) щодо подання податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку та у межах компетенції повідомляє таке.

Оподаткування доходів фізичних осіб військовим збором визначено п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Зауважуємо, що нормами п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.

Платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 Кодексу (пп. 1.6 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.15 р. № 4 (далі – Порядок).

Відповідно до пп. 3.2 розділу III Порядку у графі За «Сума нарахованого доходу» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку.

У разі нарахування доходу його відображення у графі За є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом (пп. 3.3 розділу III Порядку).

Відповідно до п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де    К – коефіцієнт;

    Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

До наведеної формули застосовується ставка податку 18 відс. (для ставки податку 18 відс. – коефіцієнт 1,21951).

Оскільки коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Кодексу, застосовується для визначення бази оподаткування, то у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі суми нарахованого доходу у графах За «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ відображаються з урахуванням цього коефіцієнта.

Згідно з п. 3.11 розділу III Порядку у рядку «Військовий збір» відображається загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

Тобто базою оподаткування військовим збором є вартість доходу у негрошовій формі, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені Кодексом, та яка відображається у рядку «Військовий збір» розділу II податкового розрахунку за ф. № 1ДФ без урахування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 розділу IV Кодексу.

В. о. заступника голови

Є. БАМБІЗОВ

Комментарии к материалу

Лучшие материалы