• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

О названии должности руководителя бухгалтерской службы и ее код в классификаторе профессий

28.08.2018 2977 0 2

Классификатор профессий: о чем следует знать работодателю в связи с изменениями в отчетности по ЕСВ

Порядок применения Классификатора профессий

Таблица 5 новой формы № Д4: учитываем изменения в Классификатор профессий

Штатное расписание медзаведения на 2018 год: учитывать ли изменения в ДК 003:2010?


В соответствии со статьей 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии относится к компетенции его собственника (собственников) или уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с законодательством и учредительными документами.
 


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.03.2018 р. № 411/0/101-18/284

Щодо назви посади керівника бухгалтерської служби

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення і в межах компетенції повідомляється. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. 

Однією із форм ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, в установі, організації є створення бухгалтерської служби (структурного підрозділу: управління, відділ, сектор тощо) на чолі з головним бухгалтером або внесення до штату підприємства (установи, організації) посади бухгалтера. 

Водночас відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59 (зі змінами) (далі - Типове положення), бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи, - департамент, управління, відділ, сектор або в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби. 

У разі коли в бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба, повноваження головного бухгалтера бюджетної установи, встановлені зазначеним Типовим положенням, поширюються на спеціаліста, на якого покладається виконання завдань та функціональних обов'язків бухгалтерської служби, посадова інструкція якого затверджується керівником бюджетної установи. 

У Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі - Класифікатор професій), затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (зі змінами), вміщено базові назви посад «Начальник відділу», «Завідувач відділу», «Завідувач сектору» тощо, які застосовуються в центральних органах виконавчої влади з кодом 1229.1, місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування з кодом 1229.3, а також на підприємствах, в установах та організаціях з кодом 1229.7. 

Згідно з приміткою до базової кваліфікаційної характеристики професії «Головний бухгалтер», яка міститься у Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» (розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, ця характеристика поширюється на інші посади керівників підрозділів бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій, а саме: «Начальник управління»; «Начальник відділу»; «Начальник бюро»; «Начальник сектору»; «Завідувач відділу»; «Завідувач сектору». 

Отже, у разі утворення в органах виконавчої влади або місцевого самоврядування бухгалтерської служби як відповідного самостійного структурного підрозділу керівництво цим підрозділом здійснює керівник відповідного підрозділу. У цьому випадку допускається застосування подвійної назви посади, наприклад, «Начальник управління - головний бухгалтер», «Начальник відділу - головний бухгалтер», «Начальник сектору - головний бухгалтер», «Завідувач відділу - головний бухгалтер», «Завідувач сектору - головний бухгалтер».

При застосуванні подвійної назви посади керівника підрозділу первинна складова назви визначає рівень, функції управління та керівництва у структурі відповідної установи, а друга - функціональну діяльність. Якщо працівник займає посаду, що має подвійну назву, посадовий оклад визначається за першою назвою. 

У Класифікаторі професій міститься професійна назва роботи «Спеціаліст-бухгалтер» з кодом 2419.3, яка належить до професійного угрупування «Професіонали державної служби», для якої передбачено кваліфікаційні категорії: «Головний спеціаліст - бухгалтер», «Провідний спеціаліст - бухгалтер», «Спеціаліст (I, II категорії) - бухгалтер». 

Таким чином, якщо у бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба, до штатного розпису вводиться посада спеціаліста-бухгалтера певної категорії, яка враховує обсяг, характер та складність бухгалтерської роботи. 

Звертаємо увагу на те, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.  
Директор департаменту
О. Товстенко

Комментарии к материалу

Лучшие материалы