Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Налогообложение операций по долговым обязательствам

Редакция

13.01.2017 329 0 0

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.12.2016 р. N 27818/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування операцій за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безповоротна фінансова допомога - це основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з прощення боргу за процентами пов’язаною особою - нерезидентом.

Отже, прощення боргу за процентами резиденту пов’язаною особою - нерезидентом належить до безповоротної фінансової допомоги та включається до складу доходу за правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями передбачено ст. 140 Кодексу.

Під борговими зобов’язаннями для цілей цього пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення (п. 140.1 ст. 140 Кодексу).

Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених у пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Таким чином, норми п. 140.2 ст. 140 Кодексу застосовуються до нарахованих у бухгалтерському обліку процентів незалежно від того, чи списана заборгованість за такими процентами в подальшому.

Крім того, п. 52. 2 ст. 52 Кодексу встановлено, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Комментарии к материалу

Лучшие материалы