• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Налогобложение по ставке 5 % доходов нерезидента в виде процентов по займам

14.03.2019 34 0 0

Учет разниц при начислении процентов связанным лицам – нерезидентам


Одним из условий налогообложения доходов нерезидента в виде процентов по займам или финансовым кредитам, предоставленным резидентам, по ставке 5% у источника выплаты таких доходов и за счет таких доходов является получение нерезидентом средств, предоставляемых им в кредит или заем, путем размещения иностранных долговых ценных бумаг на иностранной фондовой бирже, входящей в перечень, утвержденный Кабмином

Соответствующий перечень утвержден постановлением Кабмина от 06.09.2017 г. № 675 «Об утверждении перечня иностранных фондовых бирж, на которых размещены иностранные долговые ценные бумаги нерезидентом, налогообложения дохода которого осуществляется в соответствии с подпунктом 141.4.11 пункта 141.4 статьи 141 Налогового кодекса Украины» (далее - Постановление № 675).

Доходы нерезидента в виде процентов по займам или финансовым кредитам, предоставленным резидентам за счет средств, полученных нерезидентом в результате размещения иностранных долговых ценных бумаг на иностранной фондовой бирже, не входит в указанный перечень, облагаются налогом в общем порядке в соответствии с пп. 141.4.2 ст. 141 НКУ в размере 15% их суммы и за счет такого нерезидента при выплате таких доходов, если иное не предусмотрено положениями международных договоров Украины со странами резиденции лиц, в пользу которых осуществляются выплаты, которые вступили в силу.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.03.2019 р. № 838/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо утримання податку з доходів нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, за ставкою в розмірі 5 відсотків та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п.п. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу доходи нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, оподатковуються за ставкою в розмірі 5 відсотків у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів з одночасно дотриманням таких умов:

а) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені ним шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

б) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з метою надання (прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту;

в) нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Отже, однією з умов оподаткування доходів нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, за ставкою 5 % у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів є отримання нерезидентом коштів, що надаються ним у кредит або позику, шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Відповідний перелік затверджений постановою КМУ від 06 вересня 2017 року № 675 «Про затвердження переліку іноземних фондових бірж, на яких розміщено іноземні боргові цінні папери нерезидентом, оподаткування доходу якого здійснюється відповідно до підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України» (далі - Постанова № 675).

Доходи нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам за рахунок коштів, отриманих нерезидентом внаслідок розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що не входить до вказаного переліку, оподатковуються у загальному порядку відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу в розмірі 15 відсотків їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких доходів, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Водночас зауважимо, що відповідно до п. 2 Постанови № 675 подавати пропозиції щодо внесення змін до затвердженого цією постановою переліку іноземних фондових бірж з урахуванням розвитку міжнародного ринку капіталу рекомендовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Комментарии к материалу

Лучшие материалы