Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Может ли предприниматель на собственные нужды использовать наличную выручку

25.02.2019 235 0 0

ФЛП-единщик 2 группы имеет право свободно пользоваться собственными наличными средствами, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности, при условии соблюдения требований Порядка № 547 и требований Порядка № 579, а также при условии отражения по итогам рабочего дня всей выручки (дохода) в КУРО и соответственно в книге учета доходов.


ГУ ДФС У М.КИЄВI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.02.2019 р. № 563/ІПК/26-15-13-06-12

Головне управління ДФС у м. Києві відповідно до статті 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-ІV зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) розглянуло Ваше звернення про надання індивідуальної податкової консультації стосовно отримання фізичною особою готівкових коштів для власних потреб, що надійшли такій фізичній особі від здійснення підприємницької діяльності як платника єдиного податку 2 групи, та в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами та доповненнями (далі ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до статті 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності, самостійного формування підприємцем програми діяльності, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону, комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс).

Платники єдиного податку ведуть облік доходів у порядку, визначеному пунктом 296.1 статті 296 Кодексу.

Так, згідно з підпунктом 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 Кодексу платники єдиного податку, зокрема, першої і другої груп ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Книга обліку доходів використовується для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Порядок ведення Книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі - Порядок № 579).

Відповідно до пункту 6 Порядку № 579 у графах 2-6 Книги обліку доходів щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності.

Згідно з підпунктом 8 пункту 3 розділу І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (далі - Положення № 148), каса - це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів.

У пункті 39 розділу IV Положення № 148 визначено, що відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових (далі - РРО) або розрахункових квитанцій та веденням книги обліку розрахункових операцій (далі - КОРО), але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також фізичні особи - підприємці касової книги не ведуть.

Відповідно до пункту 6 розділу II Положення № 148 суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно, а з фізичними особами - у розмірі 50000 (п’ятдесят тисяч) грн уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Крім того, відповідно до пункту 6 розділу III порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» (далі - Порядок № 547), встановлено, що внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій.

Крім того, операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту.

Таким чином, фізична особа - підприємець - платник єдиного податку 2 групи має право вільно користуватися власними готівковими коштами, що отримані від здійснення підприємницької діяльності, за умови дотримання вимог Порядку № 547 та вимог Порядку № 579, а також за умови відображення за підсумками робочого дня всієї виручки (доходу) у книзі обліку розрахункових операцій і відповідно у книзі обліку доходів.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы