• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Изменен порядок заполнения налоговой накладной

10.01.2020 2340 0 1

В налоговых накладных по ежедневным итогам операций, будут состоять начиная с 01.01.2020 г. (с датой составления начиная с 01.01.2020 г.), показатели табличной части раздела Б должны заполняться по общим правилам, установленным Порядком № 1307


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.12.2019 р. № 8338/7/99-00-07-03-02-17

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДПС

У зв'язку з набранням чинності з 01 січня 2020 року пунктом 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за № 1157/32609 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» (далі - зміни № 763), та з метою оперативного інформування платників ПДВ щодо порядку заповнення податкової накладної за щоденними підсумками операцій починаючи з 01.01.2020, Державна податкова служба України повідомляє.
Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок № 1307).

На сьогодні податкові накладні за щоденними підсумками операцій складаються з урахуванням таких особливостей:

  • у верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) - покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний індивідуальний податковий номер «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється;
  • в графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» розділу Б табличної частини податкової накладної платник податку згруповує товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, при цьому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не заповнюватися.

Згідно з пунктом 8 змін № 763 пункт 14 Порядку № 1307 доповнено абзацом п'ятим такого змісту:

  • «У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої податкової накладної робиться позначка «Х» та зазначається тип причини 11. При цьому у рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними цим Порядком.».

Ці зміни набирають чинності з 01.01.2020.

Пунктом 3 Порядку № 1307 встановлено, що усі податкові накладні, у тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9 - 15 та 19 Порядку № 1307, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.

Тому з урахуванням вищезазначених змін, а також пункту 3 Порядку № 1307, у податкових накладних за щоденними підсумками операцій, які будуть складатися починаючи з 01.01.2020 (з датою складання починаючи з 01.01.2020), показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком № 1307.

Зокрема, такими правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б податкової накладної у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

1) у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

2) у графах 3.1, 3.3 - код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

3) у графах 4 та 5 - одиниця виміру товарів/послуг;

4) у графі 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

5) у графі 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

6) у графі 8 - код ставки;

7) у графі 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

8) у графі 11 - сума податку на додану вартість.

Інформуючи про викладене, ДПС нагадує, що платник податку, в тому числі головне підприємство, до складу якого входять філії та/або структурні підрозділи, які здійснюють операції з використанням касових апаратів та яким не делеговано право складання податкових накладних, може прийняти рішення щодо складання окремих податкових накладних за щоденними підсумками операцій за показниками кожного касового апарату, у тому числі розміщеного в структурному підрозділі, або однієї податкової накладної за щоденними підсумками операцій за показниками усіх касових апаратів, в тому числі розміщених у структурних підрозділах.

У разі виникнення у платників податку необхідності визначення коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД для окремих товарів (продукції) при оформленні документів (у тому числі податкових накладних) під час здійснення операцій з постачання таких товарів (продукції) платники податку можуть звернутися до Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДПС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів.

Директор Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДПС 

М. Куц

Комментарии к материалу

Лучшие материалы