• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Исправление ошибок в форме № 1ДФ

25.09.2019 839 0 0

Уточняющая форма № 1ДФ подается в случае необходимости проведения корректировок этой формы после окончания срока ее представления. Уточняющая форма может подаваться как за отчетный период, так и за предыдущие периоды. При этом порядок заполнения отчетной новой и уточняющей форм одинаков. Отчетная новая и уточняющая формы подаются на основании информации из предварительно поданной формы и содержат информацию только по строкам и реквизитам, которые уточняются. Для заполнения также используется информация из сообщений о выявленных ошибках, которые отправляются контролирующими органами налоговому агенту.

Вместе с отчетной новой и уточняющей форме налогоплательщик имеет право предоставить в контролирующий орган объяснения проведенных исправлений.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.09.2019 р. № 116/6/99-00-04-07-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), з урахуванням п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р «Питання Державної податкової служби», розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі - Порядок), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 111/26556 від 30.01.2015.

Пунктом 1.2 розділу І Порядку встановлено, що податковий розрахунок -документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відображення показників у податковому розрахунку Форми № 1ДФ здійснюється на підставі відповідних первинних документів та бухгалтерського обліку підприємства за звітний податковий період.

Відповідно до п. 3.1 розділу III Порядку у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

Проведення коригувань реквізитів податкового розрахунку за Формою № 1ДФ проводиться у відповідності з Розділом IV Порядку.

Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (п. 4.1 розділу IV Порядку).

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 розділу IV Порядку).

У пункті 4.4 розділу IV Порядку визначено, що порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Разом із звітним новим та уточнюючим податковим розрахунком платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

Також повідомляємо, що за даними ITC «Єдине вікно подання електронної звітності» від «...» надходили уточнюючі Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 2007 - 2010 роки:

«...»

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы