• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Оформление приобретения основных средств

При вводе объекта ОС в эксплуатацию оформляется Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств типовой формы № ОЗ-1, утвержденной Приказом Минстата Украины от 29.12.95 г № 352 (см. фрагмент).

ФРАГМЕНТ

ТОВ «АВС-ком» (підприємство, організація)

Типова форма № ОЗ-1

Затверджена наказом Мінстату України
від 29.12.95 р. № 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25367891

Код за УКУД . .

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Васько І. Д.

«14» квітня 2014 р.

АКТ
приймання-передачі внутрішнього
переміщення основних засобів

Номер
документа

Дата
складання

Код особи, відповідальної
за зберігання
основних засобів

Код виду операції

3

14.04.14 р.

Здавач

Одер-
жувач

Дебет

Кредит

Пер­вісна
(балан­сова)
вартість

Шифр

Код

цех, відділ,
дільниця, лінія

раху­нок, суб­раху­нок

код
аналі-тич-ного обліку

раху-нок,
суб­раху-нок

код
аналі-тич-ного обліку

інвен­тарний

заводсь­кий

рахунка та об’єкта аналі­тичного обліку
(для від­несення амортиза­ційних від­рахувань)

норми амортиза-
ційних відраху­вань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Відділ
постачання

Гараж

1051

1521

150 000

26

К0011456

92

Норми
амортизаційних
відрахувань

Поправочний
коефіцієнт

Устатку-
вання

Сума
амортизації (зносу)
за даними
переоцінки
на 19 р.
або за документами придбання

Рік
випуску (побудови)

Дата
введення в експлуа­тацію (місяць, рік)

Номер паспорта

на повне
відновлення

на капітальний
ремонт

вид

код

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20 %

2013

Квітень
2014 року

ААС217703

На підставі наказу, розпорядження наказу директора ТОВ «АВС-ком»

від «14» квітня 2014 р. № 28

проведений огляд легкового автомобіля SKODA Fabia Elegance (наменування об’єкта)

що приймається (передається) в експлуатацію від відділу постачання

В момент приймання (передачі) об’єкт знаходиться у м. Дніпропетровськ, вул. Роторна, 2/3 (місцезнаходження об’єкта)

Коротка характеристика об’єкта

Легковий автомобіль SKODA Fabia Elegance придатний до експлуатації

Зворотна сторона форми № ОЗ-1

Об’єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) Відповідає (вказати, що саме не відповідає)

доробка не потрібна (потрібна) Не потрібна (вказати, що саме потрібно)

Підсумки іспитів об’єкта ____________________________________

Під час іспиту легкового автомобіля SKODA Fabia Elegance дефектів не виявлено

Висновок комісії

Легковий автомобіль SKODA Fabia Elegance може використовуватися за призначенням

Додаток. Перелік технічної документації,

техпаспорт, сервісна книжка, інструкція з експлуатації

Голова комісії

Начальник гаража (посада)

Божко (підпис)

Божко К. М. (прізвище, ім’я
по батькові)

Члени комісії:

Директор (посада)

Васько (підпис)

Васько І. Д. (прізвище, ім’я
по батькові)

Механік (посада)

Козаченко (підпис)

Козаченко А. Л. (прізвище, ім’я
по батькові)

Бухгалтер (посада)

Данько (підпис)

Данько О. А. (прізвище, ім’я
по батькові)

Об’єкт основних засобів прийняв

Начальник гаража (посада)

Божко (підпис)

Божко К. М. (прізвище, ім’я
по батькові)

Здав

Начальник відділу постачання (посада)

Рябенко (підпис)

Рябенко Р. Р. (прізвище, ім’я
по батькові)

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об’єкта

«14» квітня 2014 р.

Головний бухгалтер (бухгалтер) Опанасенко

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Коммерция»

Надежные решения по бухучету, налогам и праву

2592 грн. / год

Купить

Лучшие материалы