• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Особова картка працівника (форма № П-2)

11.01.2019 580 0 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                     Типова форма № П-2

Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ_______________________

                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату та

Міністерства оборони України

 25.12.2009 № 495/656_____________________

Дата заповнення

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Стать (чоловіча, жіноча)

Вид роботи (основна, за сумісництвом)

 

 

 

 

 

 

місце для фотокартки

 

 

 

ОСОБОВА   КАРТКА  ПРАЦІВНИКА

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Прізвище_________________________ Ім’я­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________ По батькові _________________________________

2. Дата народження "_____"_________________19___р.      3.  Громадянство__________________________________________

4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)

______________________________________________________________________________________________________

Назва освітнього закладу

Диплом (свідоцтво), серія, номер

Рік закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)

Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом)

Форма навчання

(денна, вечірня, заочна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Післядипломна професійна підготовка:  навчання в       аспірантурі      ад’юнктурі      докторантурі (необхідне відмітити х)

Назва освітнього, наукового  закладу

Диплом, номер, дата видачі

Рік закінчення

Науковий ступінь,

учене звання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Останнє місце роботи __________________________________посада (професія)   __________________________________

7. Стаж роботи  станом на "___"__________________20____р.       Загальний  ______днів______місяців _________років           

                                                що дає право на надбавку за вислугу років   ______  днів _____місяців ________ років

8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо)  "___" ________________20___р.  ___________________________________________________________                                                

9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)

____________________________________________________________________________________________________________

10. Родинний стан ___________________________________________________________________________________________

Ступінь родинного зв’язку (склад сім'ї)

ПІБ

Рік народження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс)____________________________________________________________________________________________

12. Місце проживання за державною реєстрацією  ________________________________________________________________

___________________________________________ Паспорт: серія____ №_____________, ким  виданий ___________________

___________________________________________________________________________, дата видачі _____________________

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Група обліку ______________________________________        Придатність до військової служби  ________________________

Категорія обліку   __________________________________        Назва райвійськкомату за місцем реєстрації ________________  __________________________________________________        ______________________________________________________

Склад   ___________________________________________        Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання ____

Військове звання  __________________________________        ______________________________________________________

Військово-облікова спеціальність №___________________        Перебування на спеціальному обліку______________________

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)

 

Дата

Назва структурного підрозділу

Період навчання

Вид навчання

Форма навчання

Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали