• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Моніторинг законодавства АПК

Кабінет міністрів України

Постанова №249 від 22 квітня 2015

Про внесення змін до пункту 26 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Згідно зі змінами, внесеними до Порядку, у разі якщо за два роки з об'єктивних причин не отримано необхідних даних для постійної реєстрації препарату, за висновком експертизи рішенням Мінприроди України термін дії експериментальної реєстрації може бути продовжений на один рік.

При цьому не допускається продовження терміну експериментальної реєстрації більше одного разу, крім продовження терміну такої реєстрації в 2015 році.

Постанова набула чинності 15 травня 2015.

Постанова №262 від 5 травня 2015

Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2011 №11

Зазнав зміна Порядок акумуляції сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та / або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджений постановою КМУ від 12.01.11 №11. Нагадаємо, що сільськогосподарське підприємство повинно на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку складати податкову декларацію і в строки, встановлені ст. 203 Кодексу, подавати її в електронному вигляді до територіального органу ГФС.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларацією за операціями з поставки вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), тобто різниця між сумою податкового зобов'язання за звітний період та сумою податкового кредиту за такий період, перераховується з рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ на спеціальний рахунок у порядку і строки, встановлені постановою КМУ від 16.10.14 №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість".

Постанова набула чинності 19 травня 2015.

Постанова № 300 від 29 травня 2015

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Затверджений порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагропродом України у держбюджеті за програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", які направляються суб'єктам господарювання АПК на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагропрод.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є департаменти агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

Відповідно до Порядку Мінагропрод України визначає річні ліміти і здійснює розподіл бюджетних призначень між департаментами агропромислового розвитку облдержадміністрацій пропорційно середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному році, згідно з даними органів державної статистики.

Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам господарювання АПК - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності за укладеними кредитними договорами за умови, що сума відсотків за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов'язаних з цим кредитом (розрахункове обслуговування кредиту , розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не перевищує 30 відсотків річних.

Компенсація надається у розмірі 50% облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, за кредитами, залученими в минулому і поточному роках, відсотки за користування якими були нараховані та сплачені в поточному році.

Компенсації підлягають процентні ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею паливно-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин і птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської та зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, і оплати послуг, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробки грунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю.

Постанова набула чинності 29 травня 2015.

Постанова №363 від 4 червня 2015

Про внесення змін до Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна

Відповідно до змін, внесеними в порядок, з декларації, яка подається зерновим складом за обсягом зерна, виключена норма щодо обсягів зерна регіональних ресурсів. Тобто декларуванню підлягають лише обсяги зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, іншого зерна, що знаходиться на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву).

Постанова набула чинності 12 червня 2015.

Постанова №402 від 17 червня 2015

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою

Постановою затверджено нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, є:

- Можливість виникнення біологічних, хімічних, фізичних ризиків, пов'язаних з вирощуванням (виробництвом) продукції, а також розведенням, утриманням, оборотом, торгівлею, зберіганням, утилізацією об'єктів санітарних заходів;

- Наявність фактів порушення суб'єктами господарювання законодавства, якщо це створює загрозу поширення інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень тварин.

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високий, середній та незначний.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з періодичністю: з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік; із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Відповідно втратила чинність постанова КМУ від 24.09.08 №848 «Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду».

Постанова набула чинності 26 червня 2015.

Постанова №447 від 30 червня 2015

Про ліквідацію територіальних органів Державної інспекції сільського господарства

Уряд України ліквідувало як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної інспекції сільського господарства згідно з переліком, вказаним у додатку до постанови.

Ліквідовані територіальні органи будуть виконувати свої функції і повноваження до моменту їх передачі відповідним органам виконавчої влади.

Постанова набула чинності 9 липня 2015.

Постанова №448 від 30 червня 2015

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою

Постановою затверджено нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою.

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин оцінюється за наступними критеріями:

- Клас небезпеки пестицидів під час зберігання, транспортування, торгівлі та / або застосування засобів захисту рослин;

- Наявність фактів порушення вимог законодавства у сфері захисту рослин.

З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначною.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері захисту рослин здійснюються щодо суб'єктів: з високим ступенем ризику - не частіше 1 разу на рік; із середнім ступенем ризику - не частіше 1 разу на 3 роки; з незначним ступенем ризику - не частіше 1 разу на 5 років.

Відповідно, втратила чинність постанова КМУ від 27.05.09 №513 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Постанова набула чинності 17 липня 2015.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ №185 від 13 травня 2015 року (рег. Мін'юсту України №621 / 27066 від 28 травня 2015 року)

Про внесення змін до деяких нормативно-правові акти у галузі ветеринарної медицини

До Положення про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження, затверджене наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 1.09.2000 №45, (реєстр. Мін'юсту України № 760/4981 від 31.10.2000), внесені зміни в частині організації державного ветеринарного нагляду та контролю, а також обов'язків та прав спеціалістів ветеринарної медицини.

Офіційні лікарі ветеринарної медицини та їх заступники перепідпорядковані головним державним інспекторам ветеринарної медицини районів, міст, міст Києва та Севастополя, областей, АР Крим, входять до штату районної (міської) державної лікарні ветеринарної медицини, а в м Київ - об'єднання державної ветеринарної медицини та утримуються за рахунок грошових коштів державного та місцевих бюджетів.

Для проведення лабораторних досліджень продукції тваринного походження за показниками, встановленими ветеринарно-санітарними правилами, технологічними інструкціями тощо, суб'єкт господарювання повинен направляти матеріали, що підлягають дослідженню, у державну районної, міжрайонної, міської, обласної лабораторію ветеринарної медицини за місцем розташування. Дослідження проводяться за рахунок суб'єктів господарювання.

До обов'язків спеціалістів ветеринарної медицини суб'єкта господарювання віднесений відбір зразків продукції, інших підконтрольних матеріалів для проведення ветеринарно-санітарних досліджень у державних лабораторіях ветеринарної медицини.

Відповідно до наказу втратило чинність, Положення про державну лабораторію ветеринарної медицини, розташованої за місцем знаходження суб'єкта господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження, затверджене наказом Державного департаменту ветеринарної медицини МінАП України від 17.06.03 №47 (рег . Мін'юсту України №616 / 7937 від 17.07.03).

Наказ набрав чинності 16 червня 2015.

Наказ №189 від 18 травня 2015 року (рег. Мін'юсту України №642 / 27087 від 3 червня в 2015 році)

Про внесення змін до додатку 2 Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу

З метою спрощення процедури проходження атестації фізичними та юридичними особами для надання їм права на виробництво і реалізацію насіння і садивного матеріалу Мінагропрод України змінив форму Атестаційного листи виробника насіння та / або посадкового матеріалу. Тепер у виробничій програмі на поточний рік необхідно вказувати місце розташування і площа насіннєвих посівів (насаджень).

Замість цього скасована звітність про наявність та розмір земельної ділянки, що перебуває у власності, постійному користуванні чи оренді, для ведення насінництва та розсадництва.

Відповідні зміни внесено до Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, затвердженого наказом Мінагропроду України від 20.02.13 №115 (рег. Мін'юсту України №435 / 22967 від 18.03.13).

Наказ набрав чинності 19 червня 2015

Наказ №191 від 19 травня 2015 року (рег. Мін'юсту України №646 / 27091 від 4 червня 2015 року)

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 1 серпня 2003 №259

Відповідно до наказу втратив чинність Порядок надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам, затверджений наказом МінАП України від 01.08.03 №259 (рег. Мін'юсту України №729 / 8 050 від 20.08.03).

Нагадаємо, що порядок визначав процедуру надання МінАП України висновку щодо відповідності товарних бірж вимогам щодо надання послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, закладки зерна в державний резерв, їх реалізації з державного резерву.

Наказ набрав чинності 19 червня 2015 року.

Наказ №210 від 4 червня 2015

Про затвердження розподілу бюджетних призначень, передбачених у Державному бюджеті на 2015 рік для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (КПКВК 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»)

Мінагропрод України розподілила бюджетні призначення, передбачені у Держбюджеті на 2015 рік для фінансової підтримки заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів (КПКВК 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»), на загальну суму 300 000 тис. Грн.

Наказ №219 від 15 червня 2015

Про розподіл між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти «А» на внутрішній ринок у період з 1 вересня 2015 до 1 вересня 2016

Мінагропрод України розподілив квоту в 1720 тис. Тонн між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти «А» на внутрішній ринок у період з 1 вересня 2015 до 1 вересня 2016 року.

Наказ №223 від 18 червня 2015 року (рег. Мін'юсту України №766 / 27211 від 1 липня 2015 року)

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до наказу втратили чинність такі профільні нормативно-правові акти:

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), затверджені наказом від 17.07.13 №439 (рег. Мін'юсту України №1330 / 23862 від 6.08.13);

- Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), затверджений наказом від 17.07.13 №440 (рег. Мін'юсту України №1331 / 23863 від 6.08.13);

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, затверджених наказом від 17.07.13 №441 (рег. Мін'юсту України №1332 / 23864 від 6.08.13);

- Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, затверджений наказом від 17.07.13 №442 (рег. Мін'юсту Україна №1333 / 23865 від 6.08.13).

Наказ набрав чинності 17 липня 2015

Наказ №224 від 18 червня 2015 року (рег. Мін'юсту України №764 / 27209 від 26 червня 2015 року)

Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сортів, внесених до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що вони призначені для розмноження і наступного вивезення за межі країни

У новій редакції викладено порядок ввезення в Україну насіння сортів, внесених до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що вони призначені для розмноження і наступного вивезення за межі країни, затверджений наказом Мінагропроду України від 25.03.13 №216 (рег. Мін'юсту України №580 / 23112 від 10.04.13).

Порядок визначає процедуру ввезення в Україну насіння сортів, внесених до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (Реєстру сортів рослин ОЕСР), тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що вони призначені для розмноження і наступного вивезення за межі країни (насіння сортів рослин ОЕСР).

Насіння сортів рослин ОЕСР ввозяться на митну територію України без права на реалізацію, а тільки для розмноження з наступною сертифікацією та вивезенням за межі країни.

Суб'єкт господарювання, який взяв на себе зобов'язання по ввезенню, розмноженню, сертифікації та вивезення насіння, до початку ввезення насіння повинен подати до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (уповноважений орган), повідомлення в встановленою формою. Повідомлення подається в одному примірнику, а достовірність даних забезпечує заявник.

Наказ набрав чинності 17 липня 2015.

Наказ №228 від 19 червня 2015 року (рег. Мін'юсту України № 782/27227 від 3 липня 2015 року)

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 9 листопада 2007 №792

Відповідно до наказу втратив чинність Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які спрямовується на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств, затверджений наказом МінАП України від 09.11.07 № 792 (рег. Мін'юсту України № 1259/14526 від 12.11.07).

Наказ №223 від 19 червня 2015 (рег. Мін'юсту України № 808/27253 від 8 липня 2015 року)

Про визнання що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до наказу втратили чинність профільні накази:

- "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин" від 01.10.12 №589 (рег. Мін'юсту України №1752 / 22064 від 18.10.12);

- "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин" від 08.01.13 №3 (рег. Мін'юсту України №184 / 22716 від 25.01.13).

Наказ набрав чинності 7 серпня 2015.

Наказ №234 від 19 червня 2015 року (рег. Мін'юсту України №809 / 27254 від 8 липня 2015 року)

Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва

Наказом Мінагропроду затверджено Порядок проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві та Технологічні вимоги до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

Затверджений Порядок визначає процедуру присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві та поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві всіх організаційно-правових форм, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами господарювання, які беруть участь у виробництві, зберіганні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві.

Технологічні вимоги визначають порядок оцінки продуктивних і племінних якостей бджолиних сімей, що належать суб'єктам господарювання, і поширюються на суб'єктів племінної справи у тваринництві незалежно від їх організаційно-правової форми.

Наказ набрав чинності 7 серпня 2015.

Наказ від 30.06.2015 №248 (рег. Мін'юсту України №851 / 27296 від 15 липня 2015 року)

Про внесення змін до Інструкції щодо заходів з профілактики та ліквідації хвороби Ауєскі сільськогосподарських тварин і хутрових звірів

У новій редакції затверджено Інструкцію щодо заходів з профілактики та ліквідації хвороби Ауєскі сільськогосподарських тварин і хутрових звірів.

Нова інструкція встановлює порядок проведення профілактичних заходів щодо недопущення захворювання сільськогосподарських тварин і хутрових звірів хворобою Ауєскі, ветеринарно-санітарних заходів у випадках виявлення хвороби в господарствах усіх форм власності, у тому числі приватному секторі, вилікування їх від хвороби Ауєскі, використання продукції, одержаної в неблагополучних господарствах.

Інструкція є обов'язковою для виконання господарствами всіх форм власності та підпорядкування, фізичними особами - підприємцями, громадянами - власниками тварин, спеціалістами ветеринарної медицини.

Наказ набрав з 11 серпня 2015 року.

Наказ №252 від 1 липня 2015 року (рег. Мін'юсту України №856 / 27301 від 17 липня 2015 року)

Про затвердження змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, досвідчених робіт і експонування

Зазнав змін Порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, досвідчених робіт і експонування, затверджений наказом МінАП України від 20.02.13 №116 (рег. Мін'юсту України №399 / 22 931 від 13.03.13).

Тепер обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, досвідчених робіт і експонування, повинен ввозитися в кількості, яка визначається для проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення в Україні з розрахунку один зразок на рік на одну точку досліджень . Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти.

Перевищення обсягів насіння та / або садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, досвідчених робіт і експонування є підставою для відмови у видачі підтвердження.

Суб'єкт господарювання, який одержав підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, досвідчених робіт і експонування, повинен не пізніше 1 лютого року, наступного за роком, в якому був здійснений ввезення, письмово інформувати центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в АПК, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання про кількість ввезених насіння і їх використанню (місце вирощування, обсяги отриманого врожаю, подальше використання).

Наказ набрав чинності 7 серпня 2015.

Наказ №253 від 1 липня 2015 року (рег. Мін'юсту України №865 / 27310 від 17 липня 2015 року)

Про затвердження форм документів та надання інформації про здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

На виконання вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою КМУ від 29.04.15 №300, Мінагропрод України затвердив такі типові форми:

- Заявки на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

- Довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету.

- Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок грошових коштів державного бюджету.

- Реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

- Реєстру позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

- Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках.

- Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році.

- Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників.

- Заявки про додаткову необхідності в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів.

Наказ набрав чинності 7 серпня 2015.

Наказ №287 від 23 липня 2015 року (рег. Мін'юсту України № 993/27438 від 18 серпня 2015 року)

Про затвердження вартості майна, яке припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства Автономної Республіки Крим (області) за 2014

Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», і п. 2 постанови КМУ від 24.07.13 №657 «Деякі питання безоплатної передачі частки приватизованого державного майна в агропромисловому комплексі», Мінагропрод України затвердив вартість майна, яке припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства АР Крим (області) за 2014 рік.

Наказ в дію не вступив.

Наказ №290 від 24 липня 2015 року (рег. Мін'юсту України №962 / 27407 від 10 серпня 2015 року)

Про внесення змін до Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів

Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів, затверджені наказом МінАП від 23.08.05 №414 (рег. Мін'юсту України №1121 / 11401 від 29.09.05) зазнав змін в частині порядку експорту та реекспорту підкарантинних матеріалів, а також перевезення підкарантинних матеріалів в межах країни.

Зокрема, з правил вилучені норми щодо карантинного сертифіката, який повинен був супроводжувати кожну окрему партію рослинних підкарантинних матеріалів, що перевозяться в одному судні, баржі, вагоні, контейнері, автотранспортному засобі і т.п.

Також скасовується фітосанітарний контроль експортних партій підкарантинних матеріалів, що проводиться в місці попередньої відвантаження і додатково в пунктах накопичення, коли формується товарна партія, з видачею фітосанітарного сертифіката, куди він надходить у супроводі карантинного сертифіката.

Скасовано вимогу про перевезення підкарантинних матеріалів в межах України виключно у супроводі карантинного сертифіката. Нагадаємо, що сертифікат видавався органами Державної служби з карантину рослин України та засвідчував карантинний стан рослин і рослинних продуктів, визначав маршрут, умови перевезення і використання, тари та упаковки цих матеріалів.

Наказ набрав чинності 28 серпня 2015.

Наказ №292 від 29 липня 2015 року (рег. Мін'юсту України №980 / 27425 від 18 серпня 2015 року)

Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2015/2016 маркетинговому періоді

Мінагропрод України затвердив мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об'єкти державного цінового регулювання у 2015/2016 маркетинговому періоді, грн / т:

Джерело: http://a7d.com.ua/novini/22104-monito...

Комментарии к материалу

Лучшие материалы