• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Рента за пользование радиочастотным ресурсом - 2019: ГФС

05.02.2019 355 0 1

Порядок взимания рентной платы регламентируется ст. 254 НКУ. Ставки рентной платы установлены отдельно для каждого вида пользования радиочастотным ресурсом Украины в гривнах к единице измерения в зависимости от диапазона радиочастот и вида радиосвязи (п. 254.4 НКУ).

При этом следует отметить, что п. 4 разд. ХІХ НКУ установлено, что Кабмин ежегодно до 1 июня в случае необходимости вносить в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в НКУ относительно ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов цен производителей промышленной продукции по рентной плате.

Однако соответствующие изменения в НКУ на 2019 год не внесены, поэтому ставки рентной платы остаются на уровне 2018 года. Порядок исчисления и уплаты рентной платы в 2019 году не изменился.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.01.2019 № 3037/7/99-99-12-03-04-17

 

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві,

 Управлінням податків і

зборів з юридичних осіб

Офісу великих платників податків ДФС

Державна фіскальна служба України направляє для використання у роботі рекомендації щодо справляння у 2019 році рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі – Рентна плата), в умовах дії Податкового кодексу України. 

Порядок справляння Рентної плати регламентується ст. 254 Розділу ІХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).  

Платниками Рентної плати є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення, дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Ставки Рентної плати встановлено окремо для кожного виду користування радіочастотним ресурсом України у гривнях до одиниці виміру залежно від діапазону радіочастот та виду радіозв’язку (п. 254.4 Кодексу).

При цьому слід зазначити, що п. 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Кодексу встановлено, що Кабінет Міністрів України має щороку до 1 червня у разі необхідності вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів цін виробників промислової продукції з Рентної плати.

Однак, відповідні зміни до Кодексу на 2019 рік не внесено, тому ставки  Рентної плати залишаються на рівні 2018 року.

Порядок обчислення та сплати Рентної плати у 2019 році не змінився.

Податкові декларації Рентної плати з розрахунками, подаються платниками контролюючим органам до закінчення визначеного розділом ІІ Кодексу граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює місяцю (протягом 20 календарних днів) за місцем податкової реєстрації, а сплата податкових зобов’язань проводиться до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

Форма Податкової декларації Рентної плати з розрахунком, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 та зареєстрована Міністерством юстиції України 03.09.2015 за № 1051/27496 (зі змінами і доповненнями).

Директор Департаменту

О. АНТІПОВА

Комментарии к материалу

Лучшие материалы