Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Постпредставительство перечисляет нерезиденту часть выручки: будет ли операция контролируемой

12.11.2019 192 0 0

Операции (перечисление постпредставительством в Украине на счета нерезидента сумм денежных средств как части выручки) считаются контролируемыми. Ведь их объем превысил стоимостный критерий в 10 млн. грн (за вычетом косвенных налогов) за соответствующий налоговый отчетный год.


ГУ ДФС У М.КИЄВI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.10.2019 р. № 768/ІПК/26-15-04-04-11

Головне управління ДПС у м. Києві розглянуло звернення про надання податкової консультації щодо визнання господарських операцій між нерезидентом та його постійним представництвом на території України контрольованими операціями та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (із змінами і доповненнями) (далі - Кодекс), у межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Як зазначено у зверненні, Представництво нерезидента зареєстроване як таке, що веде господарську діяльність і сплачує податок на прибуток в Україні.

У 2018 році Представництво отримало доходи від здійснення діяльності на території України, які були оподатковані податком на прибуток за ставкою 18%.

Частину виручки, отриманої Представництвом в Україні, було перераховано нерезиденту банківськими грошовими переказами.

Сума таких грошових переказів за 2018 рік перевищує 10 мільйонів гривень.

Згідно з пп. «ґ» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків,  що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме, господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

З урахуванням абзацу четвертого пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 31.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, операції (у тому чцслі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Крім того, пп. 39.2.1.9 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу передбачено,що обсяг господарських операцій платника податків для цілей пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу обраховується за цінами, що відповідають принципу «витягнутої руки».

Згідно з п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412, внутрішньогосподарські розрахунки -розрахунки, що виникають у результаті господарських операцій між структурними підрозділами підприємства, виділеними як сегменти з метою розкриття їх доходів, витрат, фінансових результатів, активів та зобов'язань.

Отже, господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, обсяг яких, визначений за правилами бухгалтерського обліку (включаючи суми грошових коштів як частину виручки, перерахованих постійним представництвом в Україні на рахунки нерезидента) перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий звітний рік, визнаються контрольованими.

Зазначені операції мають бути відображені у звіті про контрольовані операції за відповідний звітний рік.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Комментарии к материалу

Лучшие материалы