• Быстрый поиск надежных решений
  и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Поставка товаров в наборах: как заполняется НН?

15.01.2020 187 0 0

Читайте по теме:

Импортный товар укомплектован в Украине: как составить НН?

Операция по снабжению набора (комплекта) товаров, содержащий несколько видов одной товарной позиции и один (или несколько) видов иной товарной позиции, в налоговой накладной отражаются одной строкой.

Графы 6 и 7 налоговой накладной по количеству и цены поставки единицы товара при поставке наборов (комплектов) заполняются в установленном порядке: цена единицы набора (комплекта) товаров и количество таких наборов (комплектов).

При этом описание (номенклатура) товаров продавца должна соответствовать формулировке в первичных документах, которыми супроводжуетьсяпостачання таких товаров.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.12.2019 р. № 2181/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей складання податкової накладної за операціями постачання товарів, укомплектованих разом на території України у набір з імпортованої малої побутової техніки та інших імпортованих або вітчизняних товарів, та керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ) повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу ІІ ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткуванні та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачене законодавством.

Правові основи оподаткування встановлено розділом V ті підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (з змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року №763).

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковії накладній, визначено у підпунктах «а» - «і» пункту 201.1 статті.201 розділу V ПКУ, зокрема такими реквізитами є:

 • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг);
 • код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП);
 • платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

При складанні податкової накладної опис (номенклатура) товарів/послуг продавця зазначається у графі 2 табличної частини податкової накладної, а код товару згідно з УКТ ЗЕД - у графі 3.1.

При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару:

 • для підакцизних і імпортних товарів - 10 знаків,
 • для інших товарів - не менше 4 знаків.

У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, додатково заповнюється графа 3.2 податкової накладної, в якій проставляється позначка «X»  

Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару.

Операція з постачання набору (комплекту) товарів, який містив декілька видів однієї товарної позиції та один (чи декілька) видів іншої товарної позиції, в податковій накладній відображаються одним рядком.

Графи 6 та 7 податкової накладної щодо кількості та ціни постачання одиниці товару при постачанні наборів (комплектів) заповнюються у встановленому порядку:

 • ціна одиниці набору (комплекту) товарів та кількість таких наборів (комплектів)).

При цьому опис (номенклатура) товарів продавця має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів.

Для цілей класифікації товарів використовують Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII «Про Митний тариф України».

В свою чергу, Митний тариф містить Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД, примітки, додаткові примітки, пояснення до розділів, груп і товарних підпозицій.

Тобто класифікація товарів здійснюється відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, приміток, додаткових приміток, пояснень до розділів, груп і товарних підпозицій.

Визначення коду УКТ ЗЕД товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила З Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, які полягають у наступному.

У разі коли згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином:

(a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис.

Проте в разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (а), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати.    

При цьому, для того, щоб товари, укомплектовані разом, що надходять у продаж для роздрібної торгівлі, класифікувалися як набір, мають виконуватися вимоги:

 • наявність принаймні двох різних товарів, які на перший погляд, класифікуються в різних товарних позиціях;
 • відповідність призначення товарів задоволенню конкретної потреби або виконанню певної діяльності;
 • розміщення товарів у спосіб, придатний для продажу безпосередньо користувачам без перепакування.

З питання правильності визначення коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, укомплектованих разом на території України, для оформлення документів, у тому числі податкових накладних, пропонуємо звернутися до Торгово-промислової палати України (їх регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 розділу II ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы