Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Перемещение импортированного топлива

17.08.2020 47 0 0

Если предприятие использует транспортные средства, в том числе транспортные средства, которые получили статус передвижного акцизного склада, для перемещения на таможенной территории Украины горючего, то такие транспортные средства не обустраиваются расходомерами-счетчиками и уровнемерами-счетчиками (абзац четвертый пп. 215.1.5 ст. 215 НКУ).


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 20.07.2020 р. № 2946/ІПК/99-00-09-03-03-06

Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.

У звернені Товариство повідомляє, являється імпортером пального та отримало ліцензію на оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі.

Товариство запитує:

Чи необхідно згідно чинного законодавства облаштовувати транспортні засоби, які є акцизними складами пересувними та використовуються для переміщення пального, витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками?

Відповідно до п.п. 14.1.6і п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі-Кодекс) акцизний склад пересувний - транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:

а) переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується (крім пального або спирту етилового, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом «а» пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України);

б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;

в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.

Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на які належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома акцизними складами пересувними, кількість яких дорівнює кількості власників пального або спирту етилового, що переміщується та/або зберігається в такому транспортному засобі.

Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на які переходить від одного суб'єкта господарювання до іншого, вважається іншим акцизним складом пересувним.

Не є акцизним складом пересувним:

  • транспортний засіб, що використовується суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки;
  • паливний бак транспортного засобу.

Відповідно до абз. 4 п.п. 215.1.5 п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України (далі - Кодексу) транспортні засоби, що використовуються для переміщення на митній території України, зокрема, пального, не облапгговуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Отже, якщо Товариство використовує транспортні засоби, в тому числі транспортні засоби, які набули статусу пересувного акцизного складу, для переміщення на митній території України пального, то відповідно до абз. 4 п.п. 215.1.5 п. 215.1 ст. 215 Кодексу такі транспортні засоби не облаштовуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Водночас, відповідно до п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу до власного споживання також відносяться операції із заправлення пальним за договорами підряду при одночасному виконанні таких умов:

а) замовники за договорами підряду не здійснюють реалізацію пального іншим особам, крім реалізації бензолу поза межами митної території України в митному режимі експорту;

б) заправлення здійснюється в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, паливний бак транспортних засобів спеціального призначення або паливний бак спеціального обладнання чи пристрою, які:

  • призначені для виконання робіт на землях сільськогосподарського або лісового призначення, на землях, наданих гірничим підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також для виконання робіт з будівництва доріг;
  • належать іншим особам;
  • виконують роботи протягом строку дії договору підряду виключно на зазначених у цьому пункті землях, що перебувають у власності або користуванні замовника;

в) транспортні засоби, що здійснюють заправлення в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, у паливний бак транспортних засобів спеціального призначення або в паливний бак спеціального обладнання чи пристрою, зазначені в підпункті «б» цього підпункту, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з такого транспортного засобу.

Отже, обладнання витратомірами-лічильниками транспортних засобів, що здійснюють заправлення в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, у паливний бак транспортних засобів спеціального призначення або в паливний бак спеціального обладнання чи пристрою на кожному місці відпуску пального наливом з такого транспортного засобу, є однією з умов віднесення до власного споживання пального операцій із заправлення пальним за договорами підряду.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы