• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Обособленное подразделение: как правильно оприходовать наличные

14.03.2019 96 0 0

Наличное обращение в обособленном подразделении


При использовании РРО субъект хозяйствования обязан обеспечить хранение ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме в течение срока, определенного п. 44.3 ст. 44 НКУ, и занесения информации в соответствии с фискальными отчетными чеками в соответствующие книг учета (КУРО - в случае ее использования).

Об ответственности за невыполнение ежедневных записей о движении наличности и суммы расчетов указано, что в случае использования КУРО невыполнение ежедневных записей о движении наличности и суммы расчетов, а также необеспечение сохранности ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) является неоприходованием (неполным и / или несвоевременным) наличности, нарушает требования п. 11 раздела II Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Нацбанка от 29.12.2017 г. № 148.

По неоприходование (неполное и/или несвоевременное оприходование) в кассах наличности к субъектам хозяйствования применяются финансовые санкции в пятикратном размере неоприходованной суммы (ст. 1 Указа Президента Украины от 12.06.95 г. № 436/95).


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.03.2019 р. № 904/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо оприбуткування готівкових коштів на відокремленому підрозділі (питання 1 та 2)

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, розроблено відповідно до Закону України «Про Національний банк України» (далі - Положення № 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб’єкти господарювання), фізичними особами.

З 15.02.2019 року вступила у дію постанова Правління Національного банку України від 12.02.2019 року № 37 «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», якою внесено зміни до Положення № 148, та Національним банком України врегульовано питання щодо оприбуткування готівкових коштів на відокремленому підрозділі.

Так, абзацом 3 п. 11 розділу II Положення № 148 у новій редакції визначено, що «оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстратора розрахункових операцій без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Кодексу, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання)».

Враховуючи зазначене, у разі використання РРО, суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Кодексу, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).

Щодо відповідальності за невиконання щоденних записів про рух готівки та суми розрахунків (питання 3)

У разі використання КОРО невиконання щоденних записів про рух готівки та суми розрахунків, а також незабезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) є неоприбуткуванням (неповним та/або несвоєчасним) готівки, що порушує вимоги п. 11 розділу II Положення № 148.

Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки до суб’єктів господарювання, застосовуються фінансові санкції у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Разом з тим, для отримання роз’яснення з порушених питань пропонуємо звернутись до Національного банку України як розробника постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы