Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Начисление ЕСВ на суммы компенсации за неиспользованный отпуск

15.09.2020 177 0 0

В соответствии со ст. 116 КЗоТ при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, собственник или уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм. В случае начисления и выплаты работодателем сумм денежных компенсаций неиспользованных ежегодных (основного и дополнительного) отпусков работнику после его увольнения единый взнос на такие суммы не начисляется и не удерживается.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 19.08.2020 р. № 3450/ІПК/99-00-04-05-03-06

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України розглянула ваше звернення від ... щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та в межах компетенції повідомляє.

Представництво просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо нарахування єдиного внеску на суми грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки звільненому працівнику.

Статтею 24 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» визначено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внесіу, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464).

Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, я кі використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплат а, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України в ід 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», та сума винагороди фізичні м особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464).

Згідно з п.п. 2.2.12 розд. 2 Інструкції зі статистики заробітної плата, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 (далі - Інструкція № 5), суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічні х (основної та додаткових) відпусток працівникам у розмірах, передбачені х законодавством, входять до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітн її плати як оплата за невідпрацьований час.
Таким чином, зазначені виплати є базо о нарахування єдиного внеску.

Відповідно до ст. 116 Кодексу законів про працю при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організац ї, провадиться в день звільнення.

Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлена я звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Отже, у разі нарахування та виплати роботодавцем сум грошових компенсацій невикористаних щорічних (основної та додаткової) відпусток працівнику після його звільнення, єдиний внесок на такі суми не нараховується та не утримується.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы