Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Куда платить налоги за работников, работающих по месту жительства

07.05.2019 2939 0 0

Если предприятие не имеет в других регионах обособленных подразделений и/или собственного или арендованного имущества, НДФЛ с зарплаты наемных работников, осуществляющих трудовые обязанности по месту жительства и имеют разъездной (передвижной) характер работы, уплачивается таким предприятием (налоговым агентом) в местный бюджет по его местонахождению независимо от места проживания таких работников.


ГУ ДФС У М.КИЄВI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.04.2019 р. № 1771/10/26-15-13-06-12-ІПК

Головне управління ДФС у м. Києві, в порядку ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянуло запит від ... № ... (вх. №... від ...) про надання індивідуальної податкової консультації щодо сплати роботодавцем податку на доходи фізичних осіб із зарплати окремих працівників і в межах компетенції повідомляє наступне.

Як зазначено в пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, поняття «відокремлені підрозділи» вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом України. Для розділу IV цього Кодексу - у визначенні Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України (далі - ГКУ), підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.

Згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента -юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу.

Відповідно до пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу, суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа.

Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Згідно з пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу, юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Таким чином, якщо підприємство не має в інших регіонах відокремлених підрозділів та/або власного чи орендованого майна, податок на доходи із заробітної плати найманих працівників, які здійснюють трудові обов’язки за місцем свого проживання і мають роз'їзний (пересувний) характер праці, сплачується таким підприємством (податковим агентом) до місцевого бюджету за його місцезнаходженням незалежно від місця проживання таких працівників.

Водночас повідомляємо, що згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу, податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы