• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Кассовая книга: одним можно не вести, а другим за это - штраф

10.02.2020 584 0 1

Читайте по теме:

Как обособленным подразделениям работать с наличкой?

Обособленные подразделения учреждений, осуществляющие операции с наличностью, могут не вести кассовую книгу, если одновременно:

  • проводят безналичные расчеты с применением РРО или расчетных квитанций и ведением КУРО;
  • не осуществляют операций по приему (выдаче) наличности по кассовым ордерам;
  • сдают наличность в кассу через инкассаторов.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.11.2019 р. № 50-0006/59541

Про надання роз'яснення

Національний банк України розглянув лист <...> щодо надання роз'яснення з окремих питань ведення касових операцій відокремленими підрозділами підприємства та в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до пункту 11 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 (зі змінами) (далі - Положення № 148), готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (книги обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) - у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії).

Згідно з пунктом 24 розділу III Положення № 148 розрахункові операції, що проводяться відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», оформляються згідно з вимогами цього Закону.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 39 розділу IV Положення № 148 відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або розрахункових книжок (далі - РК) та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також фізичні особи - підприємці касової книги не ведуть.

Згідно з пунктом 29 розділу III Положення № 148 вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції «службова видача».

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є:

  1. квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);
  2. квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;
  3. третій примірник «Копія супровідної відомості до сумки з готівкою», засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;
  4. чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Отже, відокремлені підрозділи, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО і не здійснюють операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, здають готівку до каси банку через інкасаторів-збирачів, касової книги не ведуть.

Також повідомляємо, що відповідно до пункту 47 розділу IV Положення № 148 перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику відповідно до його компетенції.

Статтею 163 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення порядку про ведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця, посадових осіб юридичної особи.

За інформацією щодо порядку формування та роздрукування Z-звіту РРО, відображення готівкової виручки в книзі обліку доходів та застосування штрафних санкцій за недотримання порядку ведення операцій з готівкою пропонуємо звернутися до Державної податкової служби України.

Заступник директора Департаменту грошового обігу 
начальник Управління організації готівкового обігу 
Національного банку України 

О. Галиць

Комментарии к материалу

Лучшие материалы