• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Как в декларации по налогу на прибыль учитывать доначисления налога

14.02.2020 174 0 0

Показатели декларации в строках 01, 02 указывают согласно данным бухучета с учетом результатов документальной проверки, которые повлияли на показатели финотчетности, составленной согласно П(С)БУ или МСФО. Показатель строки 02 декларации учитывают при определении объекта налогообложения в строке 04 декларации. Соответственно, такой показатель влияет на исчисление налога на прибыль за текущий отчетный (налоговый) период.

В строке 19 декларации отражают налог на прибыль, начисленный по результатам последнего (отчетного) налогового периода. Его определяют как разницу показателей строки 17 и строки 18 декларации.


ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.01.2020 р. № 247/ІПК/20-40-04-04-10

Головне управління ДПС у Харківській області розглянуло звернення з питання порядку відображення у податковій декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Декларація) за поточний рік податку на прибуток, донарахованого та сплаченого за результатами документальної перевірки податкового органу за один з попередніх звітних (податкових) періодів поточного року, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Якщо контролюючим органом здійснено перевірку за звітний (податковий) період поточного року і за такий період донараховано податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та прийнято податкове повідомлення-рішення, яке платником не оскаржується, узгоджені суми донарахованого податку та штрафних (фінансових) санкцій нараховані в інтегрованій картці платника податків та сплачені платником до бюджету на підставі податкового повідомдения-рішення, а термін подання Декларації за наступний звітний (податковий) період у межах поточного звітного року не настав, результати перевірки впливають на показник фінансового результату до оподаткування за наступний звітний (податковий) період поточного року, оскільки Декларація розраховується наростаючим підсумком.

Пунктом 44.2 та 44 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс) передбачено, що для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Показники Декларації у рядках 01, 02 зазначаються згідно з даними бухгалтерського обліку з урахуванням результатів документальної перевірки, які вплинули на показники фінансової звітності, складеної відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а показник рядку 02 Декларації враховується при визначенні об'єкта оподаткування у рядку 04 Декларації та, відповідно, впливає на обчислення податку на прибуток за поточний звітний (податковий) період.

У рядку 19 Декларації відображається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, та визначається як різниця показників: р. 17 - р. 18 Декларації.

З метою уникнення подвійного нарахування податку на прибуток за декларацією, в якій для визначення фінансового результату до оподаткування було враховано результати документальної перевірки, доцільно у рядку 18 Декларації за звітний (податковий) період поточного року врахувати суму донарахованого за результатами документальної перевірки податкового зобов’язання з податку на прибуток у частині суми основного податку за звітний (податковий) період поточного року (без урахування штрафних (фінансових) санкцій), збільшивши на цю суму показник, який був відображений у рядку 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного (звітного) року.

При цьому разом з Декларацією подається доповнення до неї, передбачене п. 46.4 ст. 46 розділу ІІ Кодексу, складене за довільною формою, з поясненнями складових для розрахунку відповідних показників декларації та із зазначенням суми донарахованого за результатами документальної перевірки податку на прибуток (основної суми податку) за звітний (податковий) період поточного року, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації.

Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы