• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Как избавиться от статуса рискового налогоплательщика 

12.07.2019 954 0 0

Налоговая накладная (далее – НН) или расчет корректировки (далее – РК), которые подлежат мониторингу, проверяются на соответствие критериям рисковости налогоплательщика, критериям рисковости осуществления операций и показателям положительной налоговой истории плательщика налога.

Если по результатам такого мониторинга плательщик НДС, которым составлена НН/РК, соответствует критериям рисковости налогоплательщика, регистрация таких НН/РК останавливается (п. 6 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 21.02.18 г. № 117, далее – Порядок № 117).

Критерии рисковости налогоплательщика установлены письмом от 21.03.18 г. № 959/99-99-07-18 (далее – Письмо № 959). Наиболее часто на практике налогоплательщик относится к составу рисковых на основании критериев, приведенных в п. 1.6 Письма № 959. У плательщика НДС, получившего этот статус, возникают проблемы с регистрацией НН и РК – автоматизированная система блокирует их регистрацию. Причем на практике комиссии ГФС, как правило, отказывают таким плательщикам в разблокировке НН и РК, и поэтому решение комиссий ГФС зачастую приходится обжаловать.

Отметим, что статус рисковых могут получить совершенно невиновные налогоплательщики, например если они зарегистрированы в качестве плательщиков НДС менее 3 месяцев. Как найти выход в такой ситуации? 

Чтобы избежать остановки регистрации НН и РК, необходимо избавиться от статуса рискового налогоплательщика. Для этого налогоплательщику следует обратиться в контролирующий орган, где он состоит на учете, с просьбой рассмотреть вопрос об исключении из перечня рисковых субъектов хозяйствования. При этом надо представить документы, подтверждающие реальность осуществления хозяйственной деятельности 
 


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.06.2019 р. № 2758/ІПК/10-36-12-01

Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області розглянуло звернення щодо оновлення критеріїв блокування податкових накладних та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 ПКУ Кабінетом Міністрів України затверджуються:

  • Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації;
  • Порядок розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.
  • Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року N936, від 24 квітня 2019 року № 391) затверджено Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок зупинення).

Цим порядком, зокрема, визначено ознаки, у разі відповідності яким реєстрація податкових накладних не зупиняється.

З метою упередження безпідставного уникнення зупинки реєстрації податкових накладних Постановою № 391 скориговано окремі ознаки.

Внесено зміни до ознак, викладених у п.З Порядку зупинення. У разі коли за результатами перевірки податкової накладної / розрахунку коригування (далі - ПН/РК) визначено, що ПН/РК відповідають одній з ознак, визначених у п. З Порядку зупинення, такі ПН/РК не підлягають моніторингу та підлягають реєстрації.

Підпункт 2 п.З Порядку зупинення доповнено додатковими умовами, а саме в загальному обсягу постачання за поточний місяць, який має становити менше 500 тис. гривень та на одного покупця сума такого обсягу не перевищує 50 тис. гривень, сума ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України), сплаченого у попередньому місяці, має складати більше 20 тис. гривень.

В свою чергу, пп. З п. З Порядку зупинення доповнено додатковою умовою, яка одночасно виконується з діючою (D > 0,05, Р<Рм><1,4), відповідно до якої загальна сума сплаченого за останні 12 календарних місяців податку на додану вартість (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) становить більше 400 тис. гривень.

Крім зазначеного, п. 23 та 28 Порядку зупинення доповнено умовами, що стосуються відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку, для прийняття рішень про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.

Рішення комісії регіонального рівня про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК щодо платників податку, у яких обсяг постачання в поточному місяці більше 30 млн. гривень включно та/або платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, надсилається до комісії центрального рівня. Комісія центрального рівня може прийняти інше рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі.

Також деталізовано Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Рішення комісії центрального рівня може бути оскаржено тільки у судовому порядку.

Постанову № 391 опубліковано в «Урядовому кур'єрі» № 87 від 11.05.2019 року, яка набрала чинності 11.05.2019 року.

Відповідно п.6 Порядку зупинення у разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Відповідно п.7. Порядку зупинення у разі коли за результатами моніторингу податкова накладна / розрахунок коригування відповідають критеріям ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної / розрахунку коригування, складених платником податку, який має позитивну податкову історію платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.

Відповідно п.4. Порядку зупинення у разі коли за результатами перевірки податкової накладної / розрахунку коригування визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідають одній з ознак, визначених у пункті 3 цього Порядку, такі податкова накладна / розрахунок коригування не підлягають моніторингу та підлягають реєстрації в Реєстрі.

За результатами звернення платника встановлено, що суб’єкта господарської діяльності внесено до переліку ризикових суб’єктів господарювання відповідно вимогам п. 1.6 Критеріїв ризиковості платника податку, які визначені листом ДФС та погоджені Мінфіном (далі - Критерії).

Таким чином, податкові накладні, подані платником на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних, можуть бути зупинені в автоматичному режимі на підставі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/ розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117.

Крім того, відповідно до абз. 13 п. 1.6 Критеріїв ризиковості платника податків у разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання за рішенням комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

Таким чином, з метою уникнення подальшого зупинення податкових накладних за п.1.6. Критеріїв, платник має право на відповідне звернення до контролюючого органу, на обліку якого перебуває такий платник, з проханням розгляду питання щодо виключення платника з переліку ризикових суб’єктів господарювання та наданням документів, що підтверджують реальність здійснення господарської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, за умови виключення платника з переліку ризикових суб’єктів господарювання, дотримання підприємством зазначених вище нормативних актів, та ведення господарської діяльності у спосіб, що не суперечить іншим нормам законодавства, зупинка реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування не відбуватиметься.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Комментарии к материалу

Лучшие материалы