• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Как исправить ошибки, выявленные в финотчетности

30.01.2019 368 0 0

В случае обнаружения ошибок в финансовой отчетности, которая является приложением ФЗ декларации по налогу на прибыль, налогоплательщик должен подать вместе с уточняющей декларацией исправленную финансовую отчетность. При подаче уточненной декларации в таблице «Наличие приложений» проставляется отметка о представлении приложения ФЗ декларации и указываются сведения о формах финансовой отчетности, представляемых в орган ГФС.

Порядок исправления ошибок, внесения и раскрытия других изменений в финансовой отчетности определены ПБУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах», утвержденным приказом Минфина Украины от 28.05.99 г. № 137.

Если плательщик налога на прибыль самостоятельно обнаружил ошибки, содержащиеся в налоговой отчетности во время его пребывания на упрощенной системе налогообложения, он обязан направить уточняющий расчет к такой налоговой отчетности по форме действующего на момент подачи уточняющего расчета.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.01.2019 р. № 209/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку виправлення платником податку на прибуток самостійно виявлених помилок у податковій та фінансовій звітності та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє таке.

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 Кодексу).

Згідно з п. 44.2 ст. 44 Кодексу для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткуванні.

Враховуючи зазначене, доходи та витрати, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток, визначаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Крім цього, п. 46.2 ст. 46 Кодексу визначено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 Кодексу платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною.

Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (зі змінами).

У разі виявлення помилок у фінансовій звітності, яка є додатком ФЗ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, платник податків повинен подати разом з уточнюючою декларацією виправлену фінансову звітність. При поданні уточнюючої декларації у таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка про подання додатка ФЗ до декларації та зазначаються відомості про форми фінансової звітності, які подаються до органу ДФС.

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 № 137 зі змінами та доповненнями.

Регулювання питань відображення операцій у бухгалтерському обліку підприємства відноситься до компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року № 996-ХІV).

Тому, за роз'ясненнями з питань виправлення у бухгалтерському обліку помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, пропонуємо платнику звертатись до Міністерства фінансів України.

Пунктом 50.1 ст. 50 Кодексу визначено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 112 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Отже, якщо платник податку на прибуток самостійно виявив помилки, що містяться у податковій звітності під час його перебування на спрощеній системі оподаткування, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової звітності за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Звертаємо увагу, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин, у тому числі і тих, про які йдеться у Вашому листі, потребує аналізу документів та матеріалів, що дозволяє ідентифікувати предмет запиту більш детально.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы