Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Дооценка ОС: учитывается ли в доходах «единщика»

10.04.2019 300 0 0

Сумма дооценки 0С до справедливой стоимости не учитывается при определении дохода юридического лица - плательщика единого налога третьей группы.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.04.2019 р. № 1395/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування у доходах платником єдиного податку суми дооцінки нежитлових приміщень при проведенні їх переоцінки за справедливою вартістю на дату балансу та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків, здійснено переоцінку власних нежитлових приміщень - основних засобів (далі - ОЗ) до справедливої вартості на дату балансу та запитує, чи враховується при визначенні доходу сума дооцінки ОЗ.

Визначення доходу (об'єкта оподаткування) платника єдиного податку - юридичної особи третьої групи регулюється пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу: доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Датою отримання доходу вважається дата отримання платником єдиного податку коштів у грошовій формі, дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

При дооцінці ОЗ не відбувається надходження коштів та безоплатного отримання товарів.

Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ст. 44 Кодексу.

Згідно п. 8 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

Враховуючи зазначене, сума дооцінки ОЗ до справедливої вартості не враховується при визначенні доходу юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы