• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Что делать «упрощенцу», если избранный КВЭД содержит запрещенные виды деятельности

29.03.2019 550 0 0

Единый налог: кто может стать плательщиком?


Если код вида деятельности по КВЭД ДК 009: 2010 предусматривает несколько видов хозяйственной деятельности, в том числе те, которые не дают права на применение упрощенной системы налогообложения, то физическое лицо - предприниматель плательщик единого налога в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указывает перечень видов деятельности, которые отнесены к соответствующему коду, кроме видов хозяйственной деятельности, на которые установлен запрет.


ГУ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 13.03.2019 р. № 1023/ІПК/13.1-12

Головним управлінням ДФС у Львівській області розглянуто запит та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс) в межах компетенції надає індивідуальну податкову консультацію з окремих питань застосування спрощеної системи оподаткування фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку.

Кожен громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42 Конституції України). Підприємці можуть без обмежень самостійно провадити будь-яку підприємницьку діяльність, не заборонену законом (ст. 43 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-ІV із змінами та доповненнями (далі - Господарський кодекс).

Відповідно до ст. 42, 43 Господарського кодексу підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці мають право вільно вибирати види підприємницької діяльності без обмежень, самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. При цьому особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Відповідно до п.п. 10 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

Законом України від 10.07.2003 року № 1115-ІV «Про гастрольні заходи в Україні» ст. 1 визначено, що гастрольні заходи - це видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу «Луна - парк» тощо), закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Гастрольні заходи, за винятком благодійних гастрольних заходів, проводяться з метою отримання доходів.

Організатори гастрольних заходів - суб’єкти господарювання, що займаються організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами яких передбачено таку діяльність.
Стаціонарним сценічним майданчиком вважається сценічний майданчик, який належить закладу, підприємству чи організації культури, творчому колективу, виконавцю на правах власності або регулярно використовується ним не менше одного року на підставі інших цивільно-правових угод.

Відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 року № 457 (далі - КВЕД ДК 009:2010), відповідно до якого фізична особа при здійсненні державної реєстрації фізичної особи — підприємця за власним бажанням обирає вид діяльності, який планує здійснювати під час господарської діяльності.

Під час вибору виду діяльності, який планує здійснювати фізична особа -підприємець, додатково використовуються нормативно-правові акти Держспоживстандарту України та Держкомстату України, зокрема наказ Державного комітету статистики України від 23.12.2011 №396 «Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності».

Отже, якщо код виду діяльності за КВЕД ДК 009:2010 передбачає кілька видів господарської діяльності, зокрема ті, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, то фізична особа - підприємець платник єдиного податку у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначає перелік видів діяльності, які віднесено до відповідного коду, крім видів господарської діяльності, на які встановлено заборону.

Діяльність незалежних творчих працівників, у тому числі й акторів, віднесена до театральної та концертної діяльності (КВЕД ДК 009:2010).

Відповідно до п. 3 х заходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15.01.2004 року № 35, гастрольні заходи проводяться організаторами на підставі договорів, укладених відповідно до закону з гастролерами, власниками (уповноваженими ними органами чи особами) стаціонарних сценічних майданчиків та іншими підприємствами, установами та організаціями.

Враховуючи вищенаведене, суб’єкти господарювання - фізичні особи - підприємці, мають право застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності другої групи за умов дотримання вимог п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, зокрема:

  • друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 - осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы