Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Бесплатное получение юрлицом товаров от физлица

02.02.2021 135 0 0

Поскольку благотворительная помощь в виде корма для животных предоставляется физическим лицом в пользу юридического лица, а в налоговом расчете по форме № 1ДФ отражаются доходы, выплачиваемые в пользу физического лица - налогоплательщика, то обязанности по отражению указанной благотворительной помощи в налоговом расчете по форме № 1ДФ у юридического лица не возникает.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.12.2020 р. № 5264/ІПК/99-00-05-05-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо окремих питань оподаткування операцій з безоплатного отримання товарів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє. 

Згідно з умовами запиту комунальним підприємством, що фінансується з місцевого бюджету, безоплатно отримано товари від фізичної особи у вигляді корму для тварин. У зв’язку з проведенням зазначеної операції у платника податків виникли такі питання:

1. Як оподатковується податком на прибуток підприємств операція з безоплатного отримання підприємством товарів від фізичної особи?

2. Чи потрібно відображати фізичну особу як благодійника у формі Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)?

Згідно з п.п. «а» п.п. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безоплатно надані товари – це, зокрема, товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів.

Щодо питання 1 (з податку на прибуток підприємств)

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, на підставі абз. першого п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Кодексом не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями платника податку на прибуток підприємств  з безоплатного отримання товарів.

Отже, такі операції відображаються при визначенні фінансового результату до оподаткування та відповідно об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України  від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями).

Щодо питання 2 (з податку на доходи фізичних осіб)

Згідно з п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок його заповнення та подання (далі – податковий розрахунок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).

Таким чином, оскільки благодійна допомога у вигляді корму для тварин надається фізичною особою на користь юридичної особи, а у податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаються доходи, які виплачуються на користь фізичної особи - платника податків, то обов’язку щодо відображення зазначеної благодійної допомоги у податковому розрахунку за формою № 1ДФ у юридичної особи не виникає.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы