Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Амортизация временно неработающих ОС

19.06.2020 210 0 0

Если в хозяйственной деятельности плательщика налога производственные ОС не используются (не эксплуатируются) в связи с модернизацией, реконструкцией, достройкой, дооборудования и консервации, то амортизация таких ОС в налоговом учете в течение такого периода не начисляется.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.06.2020 р. № 2287/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо нарахування амортизації на виробничі основні засоби, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності у зв'язку з поліпшенням/ремонтом,
якщо такі основні засоби не виводіться з експлуатації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 23.05.2020 (далі  — Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п.134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів встановлено ст. 138 Кодексу.

Згідно з п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідно до п. 138.2 ст. 138 Кодексу зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування встановлено п.138.3 ст. 138 Кодексу.

Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу 1 цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту.

При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарськії діяльності у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією.

Відповідно до п.п. 14.1.3 п. 14.1 ст.14 Кодексу амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Отже, у разі якщо у господарській діяльності платника податку виробничі основні засоби не використовуються (не експлуатуються) у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією, то амортизація таких основних засобів у податковому обліку протягом такого періоду не нараховується.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы