Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Земельный налог: льготы физлицам

06.02.2020 266 0 0

Физлицо должен уплатить налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Вместе с тем, плательщики земналог могут обратиться в налоговую по месту нахождения земельного участка для сверки данных. В частности, о праве на льготу по уплате налога и начисленной суммы налога. В случае расхождений между данными контроллеров и данными, подтвержденными плательщиком на основании оригиналов соответствующих документов (документов на право собственности, пользования льготой), налоговики по месту нахождения земельного участка проводят в течение 10 рабочих дней перерасчет суммы налога. Плательщику направляют (вручают) новое налоговое уведомление-решение.

Предварительное налоговое уведомление-решение считают отмененным (отозванным).


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.12.2019 р. № 13506/6/99-00-04-07-03-15

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України (далі - ЗКУ), справляння плати за землю - Податковим кодексом України (далі - ПКУ).

Підпунктом 14.1.147 ст. 14 ПКУ встановлено, що плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Використання землі в Україні є платним (ст. 206 ЗКУ).

Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі (ст. 269 ПКУ).

У статті 270 ПКУ зазначено, що об'єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (п. 286.1 ст. 286 ПКУ).

Відповідно до п. 281.3 ст. 281 ПКУ від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ (п. 286.5 ст. 286 ПКУ).

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п. 287.5 ст. 287 ПКУ).

Одночасно пунктом 286.5 ст. 286 ПКУ передбачено, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних, зокрема, щодо права на користування пільгою із сплати податку та нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Додаток


ЗРАЗОК

Начальнику ГУ ДФС у _______ області
м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17

Коваленка Олександра Павловича
м. Київ, вул. Лісова, 13, кв. 13
тел. 38-067-123-45-67


Заява

Про проведення звірки щодо права на пільгу із земельного податку

25 червня 2019 року я отримав податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Хмельницькій області від 01.06.2019 р. № 7777777 (про сплату земельного податку з фізичних осіб у розмірі 300,00 грн. за 2019 рік).

Інформую, що земельна ділянка, яка перебуває у моїй власності (кадастровий номер 685784000:03:01:8912), згідно з договором оренди землі від 28.02.2019 перебуває у користуванні ТОВ «Зірка» (код ЄДРПОУ 99999999), яке є платником єдиного податку четвертої групи.

Відповідно до п. 281.3 ст. 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Оскільки я проживаю у м. Києві і не маю можливості особисто звернутися до управління ГУ ДПС у Хмельницькій області, прошу провести звірку на підставі п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України щодо права на користування пільгою із сплати земельного податку.

Для проведення звірки надаю також копії таких документів:

• витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.03.2019 р. (щодо земельної ділянки з кадастровим номером 685784000: 03:01:8912);

• договору оренди землі з ТОВ "Зірка" від 28.02.2019;

• акта прийому-передачі земельної ділянки від 03.03.2019.

Прошу на підставі надісланих документів провести звірку даних і скасувати податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Хмельницькій області від 01.06.2019 р. № 7777777.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы