Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Валютные операции физлиц: какой лимит установлен?

22.01.2020 734 0 0

В соответствии с абзацем первым п. 88 раздела IX Положения о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 5, физлицу - резиденту разрешено осуществлять валютные операции по переводу средств из Украины с целью выполнения собственных обязательств перед нерезидентом по договору страхования жизни/по осуществлению инвестиции за границу/размещение средств на своем счету за пределами Украины/предоставления нерезиденту займа в иностранной валюте в течение календарного года на общую сумму, не превышающую  в совокупности 100 000 евро  (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте / гривне по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному НБУ на дату осуществления соответствующей операции)


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.01.2020 р. № 1/Е/99-00-05-01-04-14/ІПК

Державна податкова служба України розглянула Ваш запит на отримання податкової консультації щодо надання відомостей про використання валютних рахунків та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України повідомляє.

Згідно зі статтею 6 та статтею 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На сьогодні правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ визначено Законом України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі - Закон № 2473).

Пунктом 3 статті 3 Закону № 2473 зазначено, що у разі якщо положення інших законів суперечать положенням цього Закону, застосовуються положення цього Закону.

Відповідно до пункту 3 статті 4 Закону № 2473 резиденти з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції.

При цьому порядок відкриття рахунків в іноземних фінансових установах регулюється законодавством тієї країни, в якій відкривається рахунок

На сьогодні надання банками та їх філіями інформації про відкриття/ закриття та наявність рахунків, відкритих клієнтам банків платникам податків, здійснюється відповідно до статей 69 та 118 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Так, відповідно до статті 69 Кодексу банки та інші фінансові установи надають повідомлення про відкриття/закриття рахунку платника податків - юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи у день відкриття/закриття рахунку та проводять видаткові операції за таким рахунком після взяття його на облік у контролюючому органі.

Надання повідомлення до контролюючих органів у випадку відкриття рахунку в іноземному банку суб’єктом господарювання не регулюється статтею 69 Кодексу.

Водночас зазначаємо, що відповідно до абзацу першого пункту 88 розділу IX Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5, фізичній особі - резиденту дозволено здійснювати валютні операції з переказу коштів з України з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя/зі здійснення інвестиції за кордон/розміщення коштів на власному рахунку за межами України/надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 100000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті / гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення відповідної операції).

Ліміт, передбачений в абзаці першому пункту 88 розділу IX цього Положення, поширюється на валютні операції фізичних осіб за умови, що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов’язані з їх підприємницькою діяльністю.

Згідно із пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы