• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Уплата членских взносов в пользу другой организации: когда корректиравать финрезультат?

18.03.2020 46 0 0

Поскольку членские взносы в пользу другой организации уплачиваются плательщиком налога на прибыль добровольно на безповоротнийоснови и не связаны с компенсациеювартости полученных товаров (работ, услуг), то сумма таких уплаченных членских взносов безвозвратной финансовой помощью


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.03.2020 р. № 868/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму членських внесків, сплачених на користь іншої організації, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, на підставі абзацу першого п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, є прибуток із джерелом, походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення, або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Підпунктом 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема, на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не с платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються, за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положенні» цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перераховано? неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу,

Згідно з п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безповоротна фінансова допомога - це, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

Отже, оскільки членські внески на користь іншої організації сплачуються платником податку на прибуток добровільно на безповоротній основі та не пов’язані з компенсацією вартості отриманих товарів (робіт, послуг), то сума таких сплачених членських внесків є безповоротною фінансовою допомогою.

При цьому положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток підприємств на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарте) бухгалтерського обліку в державному сектори інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями).

Водночас, якщо членські внески як безповоротна фінансова допомога сплачуються на користь організації, що не є платником податку на прибуток та при цьому не мас статусу неприбуткової організації або є платником податку на прибуток, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, то коригування фінансового результату податкового (звітного) періоду відбувається у порядку, встановленому п.п. 140.5.10 п, 140.5 ст. 140 Кодексу.

У разі надання безповоротної фінансової допомоги на користь неприбуткової організації, внесеної до Реєстру неприбуткових установ та організацій, фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню згідно з вимогами п.п, 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы