• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Составление РК в случае лишения сельхоздотации

26.02.2020 30 0 0

Если после исключения плательщика налога из Реестра получателей бюджетной дотации возникают обстоятельства, определенные п. 192.1 НКУ, такой налогоплательщик составляет расчет корректировки к соответствующей налоговой накладной. Причем во второй части порядкового номера данного расчета корректировки налогоплательщик также указывает код «2».


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.02.2020 р. № 634/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо можливості складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі  - ЄРПН) розрахунку коригування до податкової накладної, складеної платником податку -  сільськогосподарським товаровиробником - отримувачем бюджетної дотації, у разі, якщо такий розрахунок коригування складається після виключення такого платника податку з Реєстру отримувачів бюджетної дотації, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі  -  ПКУ), повідомляє.

Пунктом 16-1.1 статті 16-1 Закону України від 24 червня 2004 року № 1877-ІV «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі  - Закон № 1877) встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону № 1877, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Пунктами 201.1 та 201.10 статті 201 ПКУ встановлено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема, порядковий номер податкової накладної.

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг згідно з пунктом 187.1 статті 187 ПКУ вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (перша подія):

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередні оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 ПКУ).

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Правила формування податкового кредиту встановлено статтею 198 ПКУ.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначаться виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг, придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ (пункт 198.6 статті 198 ПКУ).

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307).

Згідно з пунктом 6 Порядку № 1307 порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з двох частин:

  • у першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер;
  • у другій частині (після знака дробу) проставляється, зокрема, код, що передбачає здійснення операцій за видами діяльності, визначеними пунктом 16-1.З статті 16-1 Закону № 1877.

Платники податку на додану вартість, включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону № 1877, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «2».

Пунктом 21 Порядку №1307 передбачено, що порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів» витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 ПКУ.

Щодо питання 1

Платник податку, включений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, за операціями з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16-1.З статті 16-1 Закону № 1877, складає податкову накладну, у другій частині порядкового номера якої зазначає код «2».

Якщо після виключення такого платника податку з Реєстру отримувачів бюджетної дотації виникають обставини, визначені пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, такий платник податку складає розрахунок коригування до такої податкової накладної, у другій частині порядкового номера якого також зазначає код «2».

Щодо питання 2

Право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту виникає у платника податку — покупця товарів/послуг на підставі податкової накладної, складеної з дотриманням норм податкового законодавства та зареєстрованої в ЄРПН платником податку - постачальником товарів/послуг на такого покупця за фактом здійснення господарської операції з постачання товарів/послуг на дату першої події, показники якої, з урахуванням розрахунків коригування до такої податкової накладної, відповідають первинним (бухгалтерським) документам, складеним за такою господарською операцією.

Отже, у ситуації, описаній у зверненні, покупець відносить до податкового кредиту суми ПДВ, зазначені у податковій накладній, складеній на дату першої події - перерахування коштів, та зареєстрованій в ЄРПН, У разі зміни ціни та номенклатури товарів, зазначених у такій податковій накладній, постачальник мас скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної та зареєструвати його в ЄРПН.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы