• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Налоговые правила учета продажи корпоративных прав

13.08.2019 205 0 0

Финрезультат до налогообложения:

  • корректируют на разницы по операциям по продаже или иного отчуждения ценных бумаг, но
  • не корректируют на разницы по операциям по продаже и другого отчуждения корпоративных прав выраженных в другой, чем ценные бумаги, форме.

ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.08.2019 р. № 3622/ІПК/04-36-12-05-16

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області розглянуло звернення щодо відображення у податковому обліку збитків від продажу корпоративних прав за грошові кошти та, керуючись статтею 52 Податковою кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до підпункту 14.1.90 пункту 14.1 статті 14 ПКУ корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно із підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положегь (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

При визначенні фінансового результату до оподаткування враховуються різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних папери пункт 141.2 статті 141 ПКУ.

На підставі підпункту 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінансового результату до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Підпунктом 141.2.2 пункту 141.2 статті 141 ПКУ передбачено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, і передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передання прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам, (пункт 1 стаття 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-ІV).

Отже, фінансовий результат до оподаткування коригують на різниці за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів, але не коригують на різниці за операціями з продажу та іншого відчуження корпоративних прав виражених в іншій, ніж цінні папери, формі.

Виникнення різниць по операціях з продажу або іншого відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, ПКУ не передбачено, тому такі операції беруть участь у формуванні об’єкту оподаткування податку на прибуток за правилами бухгалтерського обліку.

Виходячи з викладеного, фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці по операціям з продажу або іншого відчуження цінних паперів, але не коригується на різниці по операціях з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери формі.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы