Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

ГФС относительно налогообложения инвестиционной прибыли

Редакция

05.05.2017 709 0 0

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.04.2017 р. № 5808/С/99-99-13-02-03-14

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (у редакції, яка діяла до 01.04.2017, далі – Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого фізичною особою від погашення облігацій внутрішніх державних позик Міністерства фінансів України  і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається відповідно до норм Кодексу, які діяли у 2015 році.

         Відповідно до п. 121 частини першої ст. 2 Бюджетного кодексу України боргове зобов’язання – це зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску і розміщення боргових цінних паперів.

         При цьому п. 2 частини п'ятої ст. 3 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі – Закон № 3480) встановлено, що боргові цінні папери – це цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання, зокрема емітента, сплатити у визначений строк кошти. До боргових цінних паперів належать, зокрема, державні облігації України.

         Згідно зі ст. 10 Закону № 3480 облігації внутрішніх державних позик України – це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних позик України може бути визначена в іноземній валюті.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик» встановлено, що Міністерство фінансів України виступає емітентом державних облігацій, у тому числі короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті. Генеральним агентом з обслуговування випуску та погашення державних облігацій є Національний банк України.

         Крім того, відповідно до гл. 2 Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою правління Національного банку України від 18 червня 2003 року
№ 248, до повноважень Міністерства фінансів України як емітента облігацій відноситься, зокрема, забезпечення своєчасного погашення облігацій та сплату доходу за ними.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Кодекс.

Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 ст. 170 Кодексу, відповідно до п.п. 170.2.2 якого до продажу інвестиційного активу прирівнюються операції, зокрема, з погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу (крім операцій з деривативами).

При застосуванні платником податку норм п.п. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 Кодексу податковий агент – професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

При цьому відповідно до п.п. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 Кодексу податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у п.п. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу). Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою 20 відс., визначеною п.п. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у п. 170.2 ст. 170 Кодексу

         Враховуючи викладене, дохід у вигляді інвестиційного прибутку, отриманий фізичною особою у 2015 році в наслідок погашення облігацій внутрішніх державних позик, емітентом яких є Міністерство фінансів України, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та  оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

        

З повагою

Перший заступник Голови                                                                     С.В. Білан

Комментарии к материалу

Лучшие материалы