Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

ФЛП инвестирует средства в ценные бумаги – как облагается инвестиционный доход?

08.04.2021 795 0 0

Введение обязанности налогового агента для профессионального торговца ценными бумагами, включая банк, не освобождает налогоплательщика от обязанности декларирования результатов всех операций по покупке и продаже инвестиционных активов, осуществленных в течение отчетного (налогового) года как на территории Украины, так и за ее пределами, за исключением случаев, указанных в пп. 170.2.8 Кодекса.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.03.21 р. № 1043/ІПК/99-00-04-03-03-06

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування доходів від здійснення інвестиційної діяльності та в межах компетенції повідомляє.

Платник податків – фізична особа - підприємець – платник єдиного податку третьої групи, який планує здійснення інвестиційної діяльності як фізична особа, просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо необхідності включення до доходу фізичної особи - підприємця – платника єдиного податку інвестиційного доходу, дивідендів та процентів, нарахованих на цінні папери, що перебувають у власності фізичної особи.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Кодексу.

Відповідно ст. 292 Кодексу доходом для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 Кодексу.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Слід зазначити, що перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, визначено п. 291.5 Кодексу.

Відповідно до пп. 6 пп. 291.5.1 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу.

Згідно з абзацом сьомим частини другої ст. 2 Закону від 23.02.06 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі – Закон № 3480) інвестори в цінні папери – це фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.

Тобто у розумінні Закону № 3480 власником цінних паперів може бути фізична особа, а не фізична особа - підприємець, а отже, всі операції з цінними паперами здійснюються від імені фізичної особи.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. 162.1.1 Кодексу якого платником податків є фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 Кодексу).

Статтею 165 Кодексу встановлено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою) (пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Водночас до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються:

  • пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41 Кодексу), зокрема інші проценти, дивіденди (пп. 164.2.8 Кодексу);
  • інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп.165.1.40 і 165.1.52 Кодексу (пп. 164.2.9 Кодексу).

Також вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).

Стаття 170 Кодексу визначено особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів, зокрема оподаткування процентів – п. 170.4, оподаткування дивідендів – п. 170.5, оподаткування інвестиційного прибутку – п. 170.2.

Відповідно до пп. 170.4.1 якого податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 Кодексу).

Згідно з пп. 170.2.9 Кодексу податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в пп. 170.2.8 Кодексу (пп. 170.2.2 Кодексу).

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема дивідендів та процентів, нарахованих на цінні папери, що перебувають у власності фізичної особи, кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань (договору з професійним торговцем цінних паперів, інформації щодо цінних паперів тощо).

Згідно з п. 52.2 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Комментарии к материалу

Лучшие материалы