Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Соціальний захист сімей загиблих учасників АТО

Враховуючи чисельнi звернення громадян, Мiнiстерство соцiальної полiтики iнформує, що члени сiмей вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ України, якi загинули (померли) внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, мають право на встановлення статусу особи, на яку поширюється дiя Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту». Лист iз вiдповiдним роз’ясненням розiслано структурним пiдроздiлам з питань соцзахисту обласних державних адмiнiстрацiй та Київської мiськдержадмiнiстрацiї.

З питань встановлення такого статусу та видачi «Посвiдчення члена сiм’ї загиблого» слiд звертатися до органiв соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї. Перелiк необхiдних документiв визначається рiшеннями мiсцевих державних адмiнiстрацiй про затвердження адмiнiстративної послуги щодо встановлення статусу осiб, на яких поширюється чиннiсть Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту».

Водночас членам сiмей загиблих учасникiв АТО доцiльно представити документи, що пiдтверджували б перебування в зонi проведення та безпосередню участь загиблого (померлого) в антитерористичнiй операцiї та сам факт загибелi, а також документи, якi встановлюють причинний зв’язок загибелi (смертI) з виконанням обов’язкiв вiйськової служби (службових обов’язкiв), участю в антитерористичнiй операцiї.

Мiнсоцполiтики звертає увагу, що до перелiку необхiдних документiв може також застосовуватися перелiк документiв, визначений актами Уряду України для призначення i виплати одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертI) вiйськовослужбовцiв, вiйськовозобов’язаних i резервiстiв, призваних на навчальнi (або перевiрочнI) та спецiальнi збори чи для проходження служби у вiйськовому резервi, а також осiб рядового i начальницького складу вiдповiдних органiв державної влади (постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2007 № 707, вiд 11.07.2007 № 908, вiд 28.05.2008 № 499, вiд 04.06.2008 № 605, вiд 25.12.2013 № 975 ).

Щодо надання статусу учасника бойових дiй особам, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, то згiдно Порядку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.08.2014 № 413, вiдповiдне рiшення приймається спецiальною Мiжвiдомчою комiсiєю. Її утворює Державна служба у справах ветеранiв вiйни та учасникiв антитерористичнiй операцiї iз включенням до її складу фахiвцiв Мiноборони, МВС, Нацiональної гвардiї, СБУ, Служби зовнiшньої розвiдки, Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби, Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, вiйськових формувань.

Джерело: http://www.kadrovik01.com.ua/regulati...

Комментарии к материалу

Лучшие материалы