Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Гарантийная замена деталей

19.06.2020 935 0 0

Возвращение испорченной детали не может рассматриваться как возврат товара. Поэтому при осуществлении операции по гарантийной замене одной из деталей поставленной плательщиком оборудования расчет корректировки к налоговой накладной, составленной по операции по поставке такого оборудования, не складывается, поскольку отсутствует ни одно из оснований, определенных п. 192.1 ст. 192 НКУ (сумма компенсации стоимости поставленного оборудования не меняется, оборудование поставщику не возвращается).


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.06.2020 р. № 2308/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатного проведення гарантійної заміни деталей обладнання, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник податку поставив клієнту обладнання (апаратний комплекс) із зобов’язанням його гарантійного обслуговування.

У гарантійному періоді у зв’язку із поломкою однієї з деталей такого обладнання платником податку було придбано за власний рахунок аналогічну деталь та на виконання гарантійного зобов’язання безоплатно передано її клієнту на заміну тієї, що вийшла з ладу.    

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Постачанням товарів також вважається будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі;

  • передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальйого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку;
  • передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню) (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до підпункту 14.1.13 пункту 14.1 статті 14 ПКУ безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є:

  • товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;
  • роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги Щодо компенсації їх вартості;
  • товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.

Пунктом 188.1 статті 188 ПКУ визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база опбдаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути, нижче балансової (залишкової) вартості, за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду;

  • протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи зі звичайної ціни), за винятком:
  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для поіреб населення.

Згідно з пунктами 201.1 та 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного 5 підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін та надати покупцю за його вимогою.

Якщо після постачання тобарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному  в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄЕ|ПН (пункт 192.1 статті 192 ПКУ).

Щодо питань 1 і 2    

З метою застосування пункту 192.1 статті 192 ПКУ повернення зіпсованої деталі не може розглядатися як повернення товару, оскільки, як вбачається із звернення, такий товар був поставлений як цілісний апаратний комплекс, а не як окремі деталі такого комплексу.

Отже, при здійснейні операції з гарантійної заміни однієї з деталей поставленого платником обладнання розрахунок коригування до податкової накладної, що була складена за операцією з постачання такого обладнання, не складається, оскільки відсутня жодна з підстав, визначених пунктом 192.1 статті 192 ПКУ (сума компенсації вартості поставленого обладнання не змінюється, обладнання постачальнику не повертається).

Повернення постачальнику зіпсованої деталі (як частини придбаного обладнання) взамін на нову в межах її гарантійної заміни не є операцією з постачання товару та не викликає податкових наслідків ні для постачальника, ні для покупця.

Щодо питання З

У разі якщо вартість безоплатно переданих товарів (зокрема, у зв’язку з гарайтійною заміной) деталі постащіеногб обладнання) включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) товарів та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі товари вважаються використаними в оподатковуваних операціях, а тому передача/надання вказаних товарів не розглядається,як окрема операція з постачання (у тому числі з безоплатного постачання) товарів, яка підлягає оподаткуванню ПДВ.

У разі якщо вартість безоплатно переданих товарів не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) товарів, то така передача/надання товарів розглядається як операція з безоплатного постачання товарів, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної пунктом 188.1 статті 188 ПКУ.

За такою операцією платник податку зобов’язаний скласти дві податкові накладні (одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною постачання) та зареєструвати їх в ЄРПН.

При цьому слід зазначити, що кожен конкретний випадок податкових детального аналізу документів, якими супроводжуються здійснювані платником операції, та матеріалів, що дадуть змоґу чітко ідентифікувати предмет запиту.    

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати, свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы