Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Який порядок оскарження рішень контролюючого органу?

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі — МКУ) кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність контролюючих органів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси

Рішення — окремі акти, якими контролюючі органи або їх посадові особи приймають рішення з питань, передбачених законодавством України з питань державної митної справи, а також задовольняють скарги, заяви, клопотання конкретних фізичних чи юридичних осіб або відмовляють у їх задоволенні (п. 1. ч. 2 ст. 24 МКУ).

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів, їх посадових осіб та інших працівників до посадових осіб та органів вищого рівня визначається ст. 25 МКУ, відповідно до якої:

1. Посадовими особами вищого рівня стосовно посадових осіб та інших працівників контролюючих органів є керівники цих органів.

2. Органами вищого рівня є:

1) щодо митних постів — митниці, структурними підрозділами яких є ці митні пости;

2) щодо митниць, спеціалізованих митних органів, митних організацій — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

3. Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника контролюючого органу (включаючи заступника керівника) подається керівникові цього органу, організації.

4. Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митного поста подається до митниці, структурним підрозділом якої є цей митний пост.

5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митниці, спеціалізованого митного органу, митної організації подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

6. Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк. Виконання оскаржуваного податкового повідомлення-рішення здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

Водночас інформуємо, що вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов’язані з поданням та розглядом скарг, визначаються Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві

Джерело: http://www.agroperspectiva.com/ru/pre...

Комментарии к материалу

Лучшие материалы