• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Минфин внес изменения в бюджетную классификацию доходов

ред. Uteka.ua

11.01.2017 956 0 0

Минфин приняло приказ от 30.12.16 г. № 1230 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 14 января 2011 года № 11"

Документом внесены изменения в приказ Минфина от 14.01.2011 г. №11 «О бюджетной классификации».

Изменения в Классификации доходов бюджета

1) Обновлены позиции 11021900, 14060600, 21010600, 24061800, 24061900, 24140100, 41033800, 41035800, 41036100, 41036600, 41037700, 41039100, 42000000, 42030000 и теперь они будут иметь такие названия (изложено на языке оригинала):

11021900

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення,

14060600

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення,

21010600

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), зі сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення,

24061800

Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження,

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам,

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, що утримувався до 1 січня 2017 року,

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів,

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя,

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов,

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування,

41037700

Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі,

41039100

Субвенція з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Києва, Львова та Одеси на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»,

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ,

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»;

 

3) Исключена позиция 22020000 "Плата за содержание детей в школах-интернатах.

4) Ведомственная классификация расходов и кредитования государственного бюджета дополнена следующими позициями:

• 160 "Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины",

• 642 "Государственное бюро расследований".

По вопросам применения классификации доходов бюджета уполномочено давать разъяснения Департамент налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета и отраслевые департаменты по согласованию с Департаментом государственного бюджета Министерства финансов Украины.

А по вопросам Классификации финансирования бюджета по типу кредитора, Классификации финансирования бюджета по типу долгового обязательства, Классификации долга по типу кредитора и Классификации долга по типу долгового обязательства – Департамент сотрудничества с международными организациями, Департамент финансов промышленности, Департамент долговой политики, Департамент местных бюджетов по согласованию с Департаментом государственного бюджета Министерства финансов Украины.

Приказ вступил в силу с 01.01.2017 г.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы

Минфин внес изменения в бюджетную классификацию доходов