• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відокремлені підрозділи: правовий статус

17.04.2019 280 0 1

Продовжуючи розпочату в «Як створити структурний підрозділ в установі» розмову про відокремлені підрозділи, розглянемо юридичні аспекти їх утворення та діяльності. Бюджетні установи, як і інші юридичні особи, наділені правом утворювати власні відокремлені підрозділи. Незважаючи на специфіку бюджетного фінансування їхньої діяльності, за деякими винятками на них поширюється загальний порядок утворення та реєстрації таких підрозділів.

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу (далі – БК), до бюджетних установ належать органи державної влади, органи місцевого самоврядування (далі – ОМС), а також організації, створені ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету.

Бюджетні установи є юридичними особами, підлягають державній реєстрації, діють на підставі статуту, положення або відповідного законодавчого чи нормативного документа, мають належні їм права та обов’язки відповідно до наданих повноважень та виконуваних функцій. З огляду на це бюджетні установи є юридичними особами публічного права, які утворюються розпорядчими актами Президента України, органів державної влади або ОМС. Порядок їх утворення та правовий статус визначаються Конституцією України та чинним законодавством.

Однією з форм розширення чи вдосконалення функцій бюджетної установи є відкриття відокремлених підрозділів. Загальний правовий статус відокремлених підрозділів юридичних осіб визначається низкою нормативно-правових актів, зокрема: БК, Цивільним кодексом (далі – ЦК), Господарським кодексом, Податковим кодексом. Вони застосовуються залежно від порядку утворення (юридичні особи приватного чи публічного права), організаційно-правової форми (товариство, установа тощо) та інших факторів. Крім того, у статутах, положеннях або інших нормативних документах, які визначають підстави діяльності тієї чи іншої юридичної особи, зазвичає є окремий розділ, присвячений порядку утворення, визначення прав та обов’язків, інших питань діяльності її відокремлених підрозділів.

З огляду на те що на юросіб публічного права у цивільних відносинах поширюються положення ЦК, якщо інше не встановлено законом, розглянемо, як у ньому врегульовано питання щодо відокремлених підрозділів.

Зокрема, ст. 95 ЦК визначає два види відокремлених підрозділів: філія та представництво. Філією є відокремлений підрозділ юрособи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юрособи, що розташований поза місцем її розташування та здійснює представництво і захист інтересів юрособи.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали