• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як отримати компенсацію за не використані протягом кількох років відпустки?

06.12.2018 2115 0 2


Працівник бажає отримати грошову компенсацію одразу за всі 96 днів не використаних ним за 4 роки відпусток. Чи можливо це?


Відповідно до ст. 2 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504) право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), зарплати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом, а також забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 Закону № 504.

Згідно зі ст. 6 Закону № 504 педагогічним працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів (далі – к. д.) у порядку, затвердженому КМУ.

Цією статтею також передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який відраховується з дня укладення трудового договору із працівником.

Стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (іншими словами – робочий рік), обчислюється згідно зі ст. 9 Закону № 504.

Відповідно до ст. 10 Закону № 504 керівним, педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Також передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникові з таким розрахунком, щоб вона була використана, як правило, до закінчення робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або вповноваженим ним органом за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Графіки відпусток складаються з урахуванням інтересів виробництва, особистих інтересів працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або вповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Статтею 24 Закону № 504 передбачено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Проте тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 к. д.

Грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки виплачується в разі звільнення працівника. У разі звільнення керівних, педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток із розрахунку повної їх тривалості.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 к. д. керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Згідно із цим Порядком учителям передбачено надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 к. д.

Тому за бажанням вчителя йому має бути виплачена компенсація за дні невикористаної щорічної відпустки, але не більш як за 32 к. д. за кожен робочий рік.

Згідно зі ст. 21 Закону № 504 порядок обчислення зарплати працівникам для виплати компенсації за невикористані відпустки встановлюється КМУ.

Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок № 100). Відповідно до п. 2 цього Порядку обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Пунктом 7 Порядку № 100 установлено, що нарахування компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях, провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року (за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Отже, за бажанням вчителя йому має бути виплачено компенсацію за дні невикористаної щорічної відпустки, але не більш як за 32 к. д. за кожен робочий рік.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

899 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали