• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відображення в обліку штрафів та пені

24.04.2019 1081 0 1

У консультації розповімо, як відображати в обліку операції з отримання та сплати штрафів та пені.

Згідно зі ст. 56 Бюджетного кодексу (далі – БК) бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до НП(С)БОДС та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухобліку в порядку, установленому Мінфіном.

Штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин повинен сплатити в разі порушення ним правил провадження господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання. Суб’єктами права застосування штрафних санкцій є учасники відносин у сфері господарювання, зазначені у ст. 2 Господарського кодексу (далі – ГК) (ст. 230 ГК).

Якщо порушено зобов’язання, у якому хоча б одна сторона є суб’єктом господарювання, що належить до державного сектору економіки, або порушення пов’язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов’язання фінансується за рахунок Держбюджету чи державного кредиту, застосовуються штрафні санкції, якщо інше не передбачено законом чи договором, а саме (п. 2 ст. 231 ГК):

  • за порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) – штраф у розмірі 20 % вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
  • за порушення строків виконання зобов’язання – пеня у розмірі 0,1 % вартості товарів (робіт, послуг), за якими допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів – додатково штраф у розмірі 7 % указаної вартості.

Якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, вони застосовуються у розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлений договором одним із способів (п. 4 ст. 231 ГК):

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали