• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи треба призупиняти нарахування амортизації під час реконструкції будівлі?

16.10.2019 189 0 0

Визначення терміна «реконструкція» наведено в багатьох нормативних документах. Наведемо одне з них.

Реконструкція – це комплекс будівельно-мон­тажних робіт, спрямованих на відновлення і перебудову споруди з наданням їй потрібних експлуатаційних характеристик. Роботи виконуються за відповідними проектами силами спеціалізованих будівельних організацій (додаток Б до Правил експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, затверджених наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 11.11.05 р. № 162).

Основні засоби (далі – ОЗ), до яких відноситься і будівля, це матеріальні активи, що утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або для постачання товарів, виконання робіт і надання послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта держсектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, понад один рік (абзац п’ятнадцятий п. 4 розд. 1 НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»).

Основними документами, якими слід керуватися для відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про ОЗ, є:

  • НП(С)БОДС 121;
  • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11).

У цих документах визначено, що амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ у разі визнання цього об’єкта активом (для зарахування на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Також амортизація не нараховується на об’єкти ОЗ, доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (абзац перший п. 2 розд. 5 Методрекомендацій № 11).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали